IAU Open Access

“20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATINDA İKİNCİL ÖGE OLARAK MİMARİ KOMPOZİSYONLAR”

Show simple item record

dc.contributor.author Kuzu, Hadi
dc.date.accessioned 2020-01-08T06:53:44Z
dc.date.available 2020-01-08T06:53:44Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5268
dc.description.abstract İnsanoğlu binlerce yıl öncesinde yaşadığı çevreyi, etkilendiği olayları, figür ve nesneleri, içinde bulunduğu yerleşimi ve onlardan aldığı imgeleri resimlerinde gerçekçi bir gözlemle belgesel gibi görsel bir dille anlatmıştır. Rönesans Dönemi resimlerinde perspektifin bulunmasıyla beraber mimari yapılar daha çok konunun vazgeçilmez bir ögesi olarak günümüze kadar gelmektedir. Rönesans’tan 20.yüzyıl resmine kadar geçen süreçte, kullanılan mimari eserler fotoğraf gibi işlenmiştir. Tezimizin Asıl amacı; “20. Yüzyıldan Günümüze Avrupa Resim Sanatında İkincil Öge Olarak Mimari Kompozisyonlar” başlığı altında Avrupa resminde arka planda kullanılan mimari yapıların; ne için, ne şekilde yer aldığı, dinsel, simgesel, ifadeci, analitik, gerçekçi, hayal, gerçeküstü, kurgu, soyut, sosyal çevre, ekonomik yaşamın vurgulandığı bazen arka fon, bazen içinde yaşanılan sokak, kent ya da sadece imge olarak kullanılan eserlerin ana temaya ve ait olduğu akıma özgü özelliklerle birlikte gösterilmesidir. 20. Yüzyılda sanatçılar bu kalıptan çıkarak, farklı renkler, şekiller ve fırça darbeleriyle kendi yorumlarını katarak perspektif kurallarını hiçe sayıp farklı bir kompozisyon oluşturarak gerçeğinden uzaklaşmışlardır. Günümüze doğru geldikçe bazı sanatçıların tuvallerden sıyrılıp enstalasyon (mekan düzenlemesi) şeklinde işlediğini görüyoruz. Avrupa Resim sanatında 20.yüzyıl sonunda hatta güncel sanatta bile sanatçının çevresel faktörlerden etkilendiği, obje olmasa bile renk lekeleriyle yapılan resimlerde yine de mimariye imge olarak gönderme yapıldığı görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Modern Resim tr_TR
dc.subject Mimari Öge tr_TR
dc.subject Sanat Akımları tr_TR
dc.subject Sanatsal İmge tr_TR
dc.subject Modern Painting tr_TR
dc.subject Architecture Element tr_TR
dc.subject Art Movements tr_TR
dc.subject Artistic Image tr_TR
dc.title “20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATINDA İKİNCİL ÖGE OLARAK MİMARİ KOMPOZİSYONLAR” tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Mankind described the environment that he lived in thousands of years ago, the events he was affected, the figures and the objects, the place he lived and the images he got from them in a visual language such as a documentary with a realistic observation in his paintings. With the discovery of the perspective in Renaissance paintings, the architectural structures are still an indispensable element of the subject. From the Renaissance to the 20th century, the architectural works were processed like photographs. The main aim of our research is to show "20th Century Architectural Compositions as a Secondary Item in European Painting from the 20th Century to the Present Century Architectural Structures used in the background in European painting; what, for what it takes, religious, symbolic, expression, analytical, realistic, imagination, surreal, fiction, abstract, social environment, economic life is emphasized sometimes background, sometimes lived in the street, urban or just used as images is shown together with the theme and its characteristics. In the 20th century, artists left the mold and moved away from the reality by adding their own interpretations with different colors, shapes and brush strokes, creating a different composition by ignoring the rules of perspective. As we arrive today, we see that some artists have stepped out of the canvases and worked as an installation. At the end of the 20th Century European Art of Painting, even in the today’s art, it is seen that the artist is influenced by environmental factors, if it is not even an object, it is seen that it is even dedicated to architecture by bein an imagery that are made with colors in painting. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 87 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Kuzu, Hadi, “20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATINDA İKİNCİL ÖGE OLARAK MİMARİ KOMPOZİSYONLAR”(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account