IAU Open Access

THE IMPACT OF EMPLOYEES TRAINING ON EMPLOYEE SATISFACTION: A CASE OF TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY

Show simple item record

dc.contributor.author Asgarova, Aygul
dc.date.accessioned 2020-01-08T06:33:07Z
dc.date.available 2020-01-08T06:33:07Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5265
dc.description.abstract Küreselleşme ve ekonominin hızlanması sürecinde, işletmelerin zamanın ve gelişimin yeni taleplerine ayak uydurabilmeleri için kalifiyeli elemanlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu da çalışanların sürekli gelişmesi ve eğitilmesi sayesinde mümkündür. Ancak gerekli sonuçlar ve hedeflere ulaşmak, sadece teorik eğitimlere ve seminerlere dayalı bilgilerle değil, hem de bu bilgilerin ugulama becerisinin oluşturulması sayesinde mümkündür. Bu araştırmanın konusu temel olarak iş yerlerinde çalışanlarının eğitiminin çalışan memnuniyetine etkisinin, Türkiye inşaat sektörü firmaları örneğinde araşdırılmasıdır. Araşdırma metodu olarak kullanılan anket yöntemiyle 100 anket yapılmışdır ve anketlerden alınan veriler “Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi ” ne (SSPS) göre incelenmişdir. Araştırmalar sonucunda alınan kalitatif veriler korelasyon tekniği ve soruların müzakiresi yöntemiyle analiz edilmişdir. Sonuç olarak alınan bulgular iş ile ilgili eğitimle çalışanların iş memnuniyeti arasında önemli ve olumlu bir ilişkinin olduğunu kanıtlıyor. Son olarak, araştırmada iddia olunan ve araşdırılan tüm fikirler, bulgular ve sonuçlar kullanılmış kavramlarla ilgili edebiyatların araşdırılmasıyla daha da zenginleşdirilmişdir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Çalışanların eğitimi tr_TR
dc.subject Çalışan memnuniyeti tr_TR
dc.subject Türk İnşaat Sektörü tr_TR
dc.subject Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi tr_TR
dc.subject Performance Appraisal Strategies tr_TR
dc.subject Non-Governmental Organizations tr_TR
dc.subject Employee Motivation tr_TR
dc.title THE IMPACT OF EMPLOYEES TRAINING ON EMPLOYEE SATISFACTION: A CASE OF TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol In the process of globalization and the acceleration of development of the economy, enterprises must have qualified personnel to keep up with the new demands of time and development. This is possible just with the continuous development and training of employees. However, to achieving the necessary results are possible not only by knowledge based on theoretical training and seminars, but also by creating the skill of applying this information. This topic basically involved survey of the effect of the training of employees in the work place on employee satisfaction, a case of Turkish construction industry. Questionnaires with the 100 person were used as a research method and the data obtained from the questionnaires were examined according to the Statistical Package for Social Sciences (SSPS). The qualitative data which has been obtained as a result of this research was analyzed by the correlation technique and the questions from questionnaire were discussed. The qualitative data obtained as a result of the research were analyzed by the correlation technique. As a result, the findings prove that there is positive and important relationship between job-related training and employee satisfaction. Finally, all the ideas, findings and results that have been investigated and researched in the research have been further enriched by investigating the literature based on the concept of the topic research. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 88 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Asgarova, Aygul, THE IMPACT OF EMPLOYEES TRAINING ON EMPLOYEE SATISFACTION: A CASE OF TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY(2018), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account