IAU Open Access

Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları

Show simple item record

dc.contributor.author Ziferoğlu, Vüqar
dc.date.accessioned 2020-01-07T08:51:56Z
dc.date.available 2020-01-07T08:51:56Z
dc.date.issued 2016-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5263
dc.description.abstract Makalede, olgusal materyaller bazında Azerbaycan’a karşı yürütülen bilgi manipülasyonu ve savaşının temel özellikleri konusu geniş bir şekilde gözden geçirilmektedir. “Temassız savaş” olarak da adlandırılan enformasyon savaşının, günümüzde büyük önem arz etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. Bugün Azerbaycan’a karşı, bir kaç cephe aynı anda enformasyon savaşı vermektedir. Azerbaycan’a karşı bilgi savaşı yürüten, Azerbaycan medyasını dahi bilgi manipülasyonuna maruz bırakan düşmana karşı koymak için karşı stratejinin planlanlanması ile ilgili girişimler, maalesef yeterli değildir. Bu alanda eğitimin - tebliğin - öğretinin son derece düşük olması Azerbaycan’ı enformasyon savaşında yetersiz kılmaktadır. Bununla ilgili olarak, Azerbaycan’ın söz konusu meseleye karşı tutumu somut örneklerle analiz edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi tr_TR
dc.subject Bilgi Savaşı tr_TR
dc.subject Bilgi Manipülasyonu tr_TR
dc.subject Azerbeycan Internet Medyası tr_TR
dc.subject Information War tr_TR
dc.subject Information Manipulation tr_TR
dc.subject Azerbaijan Internet Media tr_TR
dc.title Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol The theme of basic features of the information manipulation and war against Azerbaijan is being widely reviewed in the article on the basic of practical issues. Today, the significance of the information war, the so-called “contactless war” is connected with the increasing role of information in a society. Information war is being conducted on several fronts at the same time against Azerbaijan today. To resist against the enemy which the conducting information war against Azerbaijan and media manipulation, the regarding scheduled to attempt of our strategy planning, unfortunately, is not enough. In this regard, our country’s attitude towards the above-mentioned problem has been analyzed and concrete examples have been given. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 117 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 126 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ziferoğlu, Vüqar, Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account