IAU Open Access

Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam

Show simple item record

dc.contributor.author Şenkal, Yelda
dc.date.accessioned 2020-01-07T07:14:18Z
dc.date.available 2020-01-07T07:14:18Z
dc.date.issued 2016-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5257
dc.description.abstract Günümüzde birçok konuda gerçekleşen değişimler, kuruluşların pazarlama anlayışlarına da yansımakta, bütünleşik çalışmalar yapmaya yöneltmektedir. Pazarlama iletişiminden, bütünleşik pazarlama iletişimine geçişte, her yönüyle aynı şeyi söyleyen tutarlı mesaj aktarımı öne çıkmaktadır. Farklı öğelerin koordineli çalışmasını içeren bütünleşik pazarlamada halkla ilişkiler ve reklam sıklıkla birlikte anılarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşun iletişim yönetimini üstlenen halkla ilişkilerin günümüzde, pazarlama hedefleri üzerindeki etkisi artmakta, ürün ve hizmetlerin satışını sağlamak adına reklam, tüketici ile ikna edici iletişim kurmakta, markaya bağımlılık kılabilmektedir. Ayrı işlevler içeren bu iki öğenin birlikte düşünülmesinde, bütünleşik çalışarak ortak dil kullanmaları etkili olmakta, değişen pazarlama anlayışı halkla ilişkiler ve reklamı birbiri ile koordineli çalışmalar ortaya koymaya yöneltmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi tr_TR
dc.subject Bütünleşik Pazarlama İletişimi tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Reklam tr_TR
dc.subject Integrated Marketing Communication tr_TR
dc.subject Public Relations tr_TR
dc.subject Advertising tr_TR
dc.title Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Changes which have appeared in so many issues have also reflected on marketing understanding of institutions and directed them to integrated works. In transition from marketing communication to integrated marketing communication, the consistent message transmission is very prominent. The public relations and advertisement in integrated marketing which include coordinated study of different elements have oftenly come with and appeared us. The effect of public relation which has taken responsibility of communication management of institution has increased over marketing targets and has established persuasive communication with consumer with the aim of providing products and services sale via advertisement. Furthermore, it has been able to make dependence on brand. Usage of common language by studying integrated in thinking these two elements including different functions together has been effective. The changing marketing comprehension has directed public relations and advertisement to do coordinated studies together. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 39 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 53 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Şenkal, Yelda, Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account