IAU Open Access

YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILAN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Perver, Zuhal
dc.date.accessioned 2019-12-23T06:35:31Z
dc.date.available 2019-12-23T06:35:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5226
dc.description.abstract Yabancı para olarak kararlaĢtırılan kira bedelinin belirlenmesi konulu yüksek lisans tez çalıĢmam da, genel olarak kira sözleĢmesinin tanımı, esaslı unsurları, kiracı ve kiraya verenin hak ve yükümlülükleri incelenmiĢtir. Devamla; yabancı para ve memleket parası ayırımı dikkate alınarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ıĢığında, yabancı para kira bedelinde uygulanacak artıĢ oranı, tarafların anlaĢmalarının geçerliliği, kira bedelinin belirlenmesi (tespiti), uyarlama davasının özellikleri ve süreci, kira sözleĢmesinin sona ermesi halleri aynı zamanda mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri ile de karĢılaĢtırma yapılarak incelenmiĢtir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kira Sözleşmesi tr_TR
dc.subject Kira Bedeli tr_TR
dc.subject Kira Unsurları tr_TR
dc.subject Taşınmaz Mal tr_TR
dc.subject Yabancı Para tr_TR
dc.subject Kira Bedelinin Uyarlanması tr_TR
dc.subject Kira Bedelinin Tespiti tr_TR
dc.subject Hak ve Nesafet tr_TR
dc.subject Kira Bedeli Artış Oranı tr_TR
dc.subject Memleket Parası tr_TR
dc.subject Tarafların Anlaşması tr_TR
dc.subject İfa Güçlüğü tr_TR
dc.subject Rent Contract tr_TR
dc.subject Rent Price tr_TR
dc.subject Rent Elements tr_TR
dc.subject Immovable Property tr_TR
dc.subject Foreign Currency tr_TR
dc.subject Adaptation of Rent Price tr_TR
dc.subject Determination of Rent Price tr_TR
dc.subject Rights and Equity tr_TR
dc.subject Increase Rate of Rent Price tr_TR
dc.subject Domestic Currency tr_TR
dc.subject Agreement of Parties tr_TR
dc.subject Hardship tr_TR
dc.title YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILAN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In my master thesis study on the determination of the rent price which is fixed as foreign currency, the description of the rent contract, its essential elements, the rights and obligations of the tenant and the leaseholder are examined. Besides that; taking the difference between domestic and foreign currencies into consideration and in accordance with the provisions of the Turkish Debt Law numbered 6098, comparisons are made regarding the former (cancelled) Turkish Debt Law numbered 818, Compared to the provisions of Law on Real Estate Leases No. 6570 relating the issues of the increase rate of rent price in foreign currency, the validity of the agreement of parties, the designation of the amount of the rent price (the determination), the characteristics and the process of the case for the adaptation of the rent price, termination of the rent contracts. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 67 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Perver, Zuhal, YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILAN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ(2018), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account