IAU Open Access

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Show simple item record

dc.contributor.author Güçlü Dal, Birdem
dc.date.accessioned 2019-12-19T06:04:31Z
dc.date.available 2019-12-19T06:04:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5216
dc.description.abstract Gün geçtikçe işlemlerin karmaşıklaşması ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi işletmelerde hata ve hilelerin yaşanmaması için önlem almayı zorunlu kılmıştır. Küreselleşen ve sürekli gelişen sistemler için bir kontrol mekanizmasına önceki yıllara göre daha fazla ihtiyaç duyulur olmuştur. İşletmeler kendi içlerinde tutarlı bilgiler elde edebilmek, işletmenin performansını etkileyecek tehditleri önceden saptayabilmek, değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek ve tüm bunların neticesinde mali tablolarında güvenilir bilgiler sunabilmek için iç kontrol sistemi oluşturmaktadırlar. İç kontrol sistemi içerisinde işletmenin personelinden yöneticisine her biri makul güvence sağlamak için bu sistemin birer parçasını oluşturur. Bu çalışmada işletmelerin iç kontrol sisteminin tarihsel gelişimi, yapısı, etkinliği ve firmaların iç kontrol sistemine olan gereksinimleri açıklandıktan sonra baz alınan bir firmanın iç kontrol sistemi incelenip, bu sistemin sağladığı faydaların yanında eksik kaldığı alanlarda da ortaya çıkan olumsuz yönleri açıklanmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İç Kontrol tr_TR
dc.subject İç Kontrol Sistemi tr_TR
dc.subject İç Kontrol Sistemi Değerlendirilmesi tr_TR
dc.subject Internal Control tr_TR
dc.subject Internal Control System tr_TR
dc.subject Evaluation of Internal Control System tr_TR
dc.title İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Day by day, In the companies, The complexity of the process and development of information technology have made it compulsory to take measures to avoid experiencing errors and tricks. A control mechanism have been more needed for Globalized and constantly evolving systems by the previous year.The companies constitute the internal control system to obtain consistent information, To predict threats that will affect the performance of the company, to adapt to changing environmental conditions and the end of that to provide reliable information in the financial statements. In the internal control systems, from the staff to the manager, all of them, Constitute a part of this system to provide reasonable assurance. In this study after explaining the historical development of the internal control system of the companies, structure, activity, companie‟s requirements that the internal control system; which is based on a company 's internal control system examined, try to explain in the areas where the negative aspects appeared incomplete Besides the benefits of this system. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 50 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Güçlü Dal, Birdem, İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account