IAU Open Access

LUXURY FASHION MARKET IN NIGERIA: THE IMPACT OF CONSUMERS’ SOCIO-ECONOMIC STATUS ON BUYING DECISIONS

Show simple item record

dc.contributor.author Akinfotire, Olubiyi Yeba
dc.date.accessioned 2019-12-10T06:57:25Z
dc.date.available 2019-12-10T06:57:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5209
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı tüketicilerin sosyo-ekonomik durumunu lüks uluslararası moda markaları hakkındaki düşünceleri ve tüketicilerin davranışlarına etkileri örneğin; karar verme, algı, satın alma kararı ve sosyal değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktırlar. Bu çalışma, Lagos ve Abuja Nijerya'da yaşayan 182 katılımcının yaptığım ankete göre sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si, 31-40 yaşları arasında ve çalışmaktadır. Anket sonuçları orta yaş ve aktif yıllarına göre sonuçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemi Nijerya'lı tüketicilerin davranışları, tüketicilerin algısı, satın alma kararı ve lüks uluslararası markaların sosyal değer boyutunun ve bunların sosyo- ekonomik durum arasındaki iliskiyi arastirmak için online olarak gönderilen veya basılı kopya yoluyla katılımcıların bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Faktör analizine dayanarak, tüketicilerin luks urun satın alma isteği topluca değildir. Tüketicilerin satın alma isteği katılımcılarin ekonomik statüsüne bağlıdır. Çoğu tüketici yeni ürün satın alirken, ürünün fiyatindan çok kalitesi ile ilgilenmektedir. Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki; tüketicilerin sosyoekonomik statüsü satın alma kararı, tüketici davranışları, algıları ve uluslararası luks markaların sosyal değer boyutu üzerinde en önemli etkendir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışları tr_TR
dc.subject Tüketicilerin Algısı tr_TR
dc.subject Tüketicilerin Satın Alma Kararı tr_TR
dc.subject Lüks Urünler Ve Sosyoekonomik Durum tr_TR
dc.subject Consumers’ Behavior tr_TR
dc.subject Consumers’ Perception tr_TR
dc.subject Consumers’ Purchase Decision tr_TR
dc.subject Luxury Products and Socio Economic Status tr_TR
dc.title LUXURY FASHION MARKET IN NIGERIA: THE IMPACT OF CONSUMERS’ SOCIO-ECONOMIC STATUS ON BUYING DECISIONS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of the study is to investigate the relationship between socio economic status of consumers on their decision making of international luxury fashion brands and the effect of this socio economic status on their behavior, perception, purchase decision and social value dimension. The study describes the result obtained from a survey conducted on 182 respondents who either works or lives in Lagos or Abuja, Nigeria. About 50 percent of the respondents are within the working ages between the ages of 31 to 40 years. It could be deduced also from the result that many of the respondents are middle aged and in their active years Quantitative research approach method was adopted to gather information from respondents through questionnaires distributed online and hardcopies to explore the relationship between Nigerian consumers’ behavior, consumers’ perception, purchase decision and social value dimension of international luxury fashion brands and their socio economic status. Based on the factor analysis, consumers want to purchase luxury products that are not produced en masse, consumers buy a product because of its status and most consumers are interested in new products with status regardless of the price as long as the quality is superior to other brands. The results of the research indicate that socio-economic status of consumers has great influence on consumers’ behavior, consumers’ perception, consumers’ purchase decision and social value dimension of international luxury fashion brands. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 97 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Akinfotire, Olubiyi Yeba, LUXURY FASHION MARKET IN NIGERIA: THE IMPACT OF CONSUMERS’ SOCIO-ECONOMIC STATUS ON BUYING DECISIONS(2015), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account