IAU Open Access

MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖGRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Zeybek, Melek
dc.date.accessioned 2019-09-07T13:34:22Z
dc.date.available 2019-09-07T13:34:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5194
dc.description.abstract Başarı kavramı ve bu yönde her geçen gün artan baskı günümüz insanları üzerindeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu baskı ve sorunlar küçük yaşlardan itibaren başlamakta ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumun ele alındığı hali hazırdaki araştırmanın birinci bölümünde kavramsal bir giriş yapılarak başarı ve akademik başarı kavramları ele alınmış ve akademik başarıyı etkileyen faktörlere detaylı şekilde değinilmiştir. Ayrıca, birinci bölümde benlik kavramına da değinilerek, bireyler üzerindeki etkilerinden ve benlik saygısının gelişiminden bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür bazında bahsedilenler araştırma verilerinin sınaması yapılarak desteklenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen araştırma bulguları, gerçekleştirilen literatür taraması bağlamında gözden geçirilerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Başarı tr_TR
dc.subject Akademik başarı tr_TR
dc.subject Benlik kavramı tr_TR
dc.subject Benlik saygısı tr_TR
dc.subject Success tr_TR
dc.subject Academic success tr_TR
dc.subject Self-concept tr_TR
dc.subject Self-esteem tr_TR
dc.title MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖGRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The concept of success is one of the biggest problems of today and has an increasing pressure on people day by day. The concept has a negative impact on future generations and the problems begining from a young age. In the first section of the work academic achievement and success are discussed in detail by making a conceptual introduction to present the concepts of the factors that affect academic success. In the first chapter while referring to the effects on the individuals’ self concept and self-esteem development are discussed. In the second part of the study, the analysis of research data was also supported by the review of the literature. In the third and final section of the study the reseach findings were discussed in the light of the literature reviewand severel suggestions were recommended. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 86 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Zeybek, Melek, MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖGRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account