IAU Open Access

Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Cohen, Zeynep Pınar
dc.contributor.author Yavuz, M Fatih
dc.date.accessioned 2019-06-28T06:50:12Z
dc.date.available 2019-06-28T06:50:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation 4 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-7206
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2486
dc.description.abstract Şiddet davranışı, psikolojik, sosyolojik ve hukuki/adli boyutlarıyla önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu araştırma, şiddet davranışının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen kavramlar arasındaki ilişkiye bakıp önlenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma, 285’i kadın ve 285’i erkek, toplam 570 gönüllü yetişkin ile yürütülmüştür. Katılımcılara, öfke düzeyini ölçmek için 34 maddelik, 4’lü likert tipi Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ), dürtüselliği ölçmek için 45 maddelik 4’lü likert tipi UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği (UPPS), 18 yaş öncesi ve sonrasında gösterdikleri fiziksel-sözel şiddet davranışlarını ölçmek için araştırmacının geliştirdiği 28 maddelik anket ve demografik bilgilere ulaşmak için 10 maddelik Demografik Anket uygulanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 32,7 ± 9,15’dir. Erkekler kadınlara göre 18 yaş öncesi ve sonrası daha fazla fiziksel-sözel şiddet davranışı göstermektedir. “Sürekli öfke”, “öfke dışa vurumu” ve “öfke içe vurumu” puanları yüksek olanlarda fiziksel-sözel şiddet davranışı gösterme arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Öfke kontrolü puanları ile fiziksel-sözel şiddet davranışı gösterme arasında anlamlı negatif ilişki vardır. Dürtüsellik alt ölçeklerinden heyecan arama ve sıkışıklık puanları ile fiziksel-sözel şiddet davranışı gösterme arasında yüksek anlamlı pozitif ilişki vardır. AMOS Yapısal Eşitlik Modellemesi analizine göre, dürtüsellik öfkeyi tetiklemekte, öfke de fiziksel-sözel şiddet davranışını etkilemektedir. Öfkenin dürtüsellik ile fiziksel-sözel şiddet davranışı arasında yarı aracılık etkisi gösterdiği gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi tr_TR
dc.subject Öfke tr_TR
dc.subject Dürtüsellik tr_TR
dc.subject Fiziksel-sözel şiddet tr_TR
dc.subject Aracılık etkisi tr_TR
dc.subject Anger tr_TR
dc.subject İmpulsivity tr_TR
dc.subject Physical-verbal violence tr_TR
dc.subject Mediating effect tr_TR
dc.title Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Violent behavior constitutes a major problem with its psychological, sociological and legal/forensic aspects. This research aims to look at the relationship between the concepts that are thought to be effective in the emergence of violent behavior, and to contribute to the prevention of the behavior by understanding the occurrence of behavior. This study was conducted with a total of 570 voluntary adults (285 males and 285 females). The participants were asked to fill out a four-point Likert scale of 34 for State-Trait Anger Expression Inventory (STAI) for measuring anger level, another four-point Likert scale of 45 for UPPS Impulsive Behavior Scale for measuring impulsivity, a 28 item questionnaire developed by researcher for measuring the physical-verbal violence behaviors the participants showed before and after 18 years of age, and a 10 item demographic questionnaire to collect demographic information. The average age of participants was 32.7 ± 9.15. Males exhibit more physical-verbal violence behavior than women before and after 18 years of age. There was a positive correlation between physical-verbal violence behaviors in subject with trait anger, anger-out and anger-in scores. There is a significant negative correlation between anger control scores and physical-verbal violence behavior. There is a significant positive correlation between physicalverbal violence behavior and UPPS subscale scores of excitement seeking and urgency. According to the AMOS Structural Equality Modeling Analysis, impulsivity triggers anger, anger affects physicalverbal violence behavior. Anger is observed to have a semi-mediating effect between impulsivity and physical-verbal violence behavior. tr_TR
dc.publisher.issue 2 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 99 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 125 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Cohen, Zeynep Pınar, Yavuz, M Fatih, Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi(2018), İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account