IAU Open Access

The Effect of Circumcision on the Mental Health of Children Running Head: Circumcision and Mental Health

Show simple item record

dc.contributor.author Yavuz, Mesut
dc.contributor.author Akdeniz, Burak
dc.date.accessioned 2019-06-28T06:07:20Z
dc.date.available 2019-06-28T06:07:20Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.citation 4 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-7206
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2484
dc.description.abstract Sünnetin çocuklarda davranış özellikleri, depresyon ve kaygı belirtileri üzerinde etkilerini incelemektir. 6 ile 11 yaşları arasında sünnet olması planlanan 35 erkek çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çocuklar için depresyon ölçeği ve çocuklar için durumluk sürekli kaygı envanteri, çocuklar için davranış değerlendirme ölçeği (4/18) ise aileler tarafından sünnetten bir hafta önce, bir ay ve altı ay sonra yanıtlanmıştır. Veriler SPSS 18 programı ile analiz edilmiştir. Top-lam sorun puanları, içselleştirme, dışsallaştırma problemleri; kaygı/depresyon, suça yönelik davranışlar ve dikkat sorun puanları sünnetten bir ay ve altı ay sonra, sünnet öncesi döneme göre anlamlı oranda düşük bulunmuştur. Sosyal içe dönüklük, somatik yakınmalar ve saldırgan davranış sorun puanları sünnetten altı ay sonra sünnet öncesi döneme göre anlamlı oranda düşük bulunmuştur. Sürekli kaygı ve depresyon puanları sünnetten bir ay sonra anlamlı iyileşme gösterse de, altı ay sonunda depresyon, durumluk ve sürekli kaygı puanlarında anlam-lı bir fark bulunmamıştır. Sünnet gibi tarihsel, dini ve kültürel anlamları olan bir operasyonun ruhsal sonuçlarını değerlendirirken sosyal faktörler de dikkate alınmalıdır. Türkiye’de sünnete verilen olumlu anlamlar, operasyonun çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. Sonuçlar sünnetin, Türkiye’de çocukların davranış problemlerini, depresyon ve kaygı seviyelerini arttırmadığını göstermektedir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi tr_TR
dc.subject Sünnet tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Davranış problemleri tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Kaygı tr_TR
dc.subject Circumcision tr_TR
dc.subject Child tr_TR
dc.subject Behavioral problems tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.title The Effect of Circumcision on the Mental Health of Children Running Head: Circumcision and Mental Health tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol To investigate the effects of circumcision on children’s behavioral characteristics, de-pression and anxiety levels. 35 boys, aged between 6-11, who were scheduled to be circumcised were included in the study. Child Depression Inventory and Stait Trait Anxiety Inventory for Children were administered to the children and Child Behaviour Checklist (4/18) was administered to their parents one week before the circumcision and one month and six months after the circumcision. The data were evaluated by SPSS 18 program. Total, internalization and externalization problem scores, anxiety/depression, delinquent behavior, attention problems subscale scores, one month and six months after circumcision were signifi-cantly lower when compared to the scores before the circumcision. Withdrawal, somatic com-plaints and aggressive behavior subscale scores six months after circumcision were significantly lower when compared to the period before circumcision. Although state anxiety and depression scores one month after circumcision were improved significantly, by the end of six months, there was no significant difference in terms of depression, state and trait anxiety scores. When evaluating the psychological consequences of a procedure which has historical, religious and cultural significance such as circumcision, social factors should also be taken into consideration. The positive meanings attributed to the circumcision in Turkey may reduce the negative effects of the operation on children’s mental health. The results show that the circumcision does not increase depression and anxiety levels and behavioral problems of the children in Turkey. tr_TR
dc.publisher.issue 2 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 16 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yavuz, Mesut, Akdeniz, Burak, The Effect of Circumcision on the Mental Health of Children Running Head: Circumcision and Mental Health(2018), İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account