IAU Open Access

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Dudu, Hilal
dc.date.accessioned 2019-06-24T13:39:06Z
dc.date.available 2019-06-24T13:39:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2459
dc.description.abstract İş hayatında son zamanlarda yaşanan iş kazaları sebep oldukları maliyetler nedeni ile üzerinde sıkça durulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda kişinin sakat kalmasına ve ölümüne sebep olabilmektedir. Araştırma buğularının elde edilmesinde 3 bölümden oluşan anket uygulaması yapıldı. Anketin birinci bölümünde demografik değişkenlerle ilgili 9 sorudan, ikinci bölümünde 20 sorundan meydana gelen Minnesota İş Tatmini anketi, üçüncü bölümde 45 sorudan meydana gelen Güvenlik Kültürü anketi kullanıldı. Elde edilen bulgular neticesinde güvenlik kültürü ile iş tatmini, arasında pozitif bir ilişkinin olduğu saptandı. Araştırma neticesinde iş doyumu güvenlik kültürünün gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu da güvenlik kültürü algısının yüksek olan çalışanların iş tatmin seviyelerinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İş tatmini tr_TR
dc.subject Güvenlik kültürü tr_TR
dc.subject İş kazası tr_TR
dc.subject Job satisfaction tr_TR
dc.subject Safety culture tr_TR
dc.subject Work accident tr_TR
dc.title İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Occupational accidents in business life in recent times due to the costs they emerge as a concept frequently emphasized. Occupational accidents can cause not only economic but also disability and death of the person. Three part questionnaire was applied to obtain the research mist. In the first part of the questionnaire, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, consisting of 9 questions about demographic variables, 20 questions in the second part, and Security Questionnaire consisting of 45 questions were used in the third part. As a result of the findings, it was found that there was a positive relationship between safety culture and job satisfaction. As a result of the research, job satisfaction contributes to the development of security culture. This leads to a higher level of job satisfaction among employees with high perceptions of security culture. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 105 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Dudu Hilal, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ(2019), İstanbul tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account