IAU Open Access

MİMARİ MEKAN TASARIMLARINDA YER ALAN GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNİN ANLAMSAL ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Akbal, Bekir
dc.date.accessioned 2019-06-01T11:21:48Z
dc.date.available 2019-06-01T11:21:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2407
dc.description.abstract Çeşitli ürünlerin ve markaların bulunduğu mekan olan Alışveriş Merkezleri hem mimari hem de grafik tasarım alanında kesişim noktası olmaktadır. Bu bağlamda AVM’lerde tercih edilen grafik tasarım öğelerinin mekan içerisinde nasıl uygulandığı önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, AVM’lerde yer alan, kolon giydirmelerinde, yönlendirme levhalarında, bilboardlar da, zemin uygulamalarında ve yanı sıra aydınlatmalarda kullanılan grafik tasarım uygulamalarının, mekana kattığı anlamsal boyutu ortaya çıkarmaktır. Alan çalışması, Şişli bölgesinde bulunan, ödül almış üç farklı AVM üzerinden yapılmıştır. Birincisi Trump AVM, tasarım ödülü, ikincisi Kanyon AVM, mimari ödülü, üçüncüsü ise ÖzdilekPark AVM, çevrecilik ödülü almış, AVM’ler üzerinden gerçekleşmiştir. Araştırmada, bütüncül çoklu durum deseninde nitel araştırma yöntemi kullanılarak AVM’lerde yer alan grafik tasarım öğeleri illüstrasyon, tipografi, piktogram ve renk unsurları bakımından incelenmiştir. Her AVM kendi içinde başlıklar altında analiz edilmiştir. Bu bağlamda Trump görsel grafik öğelerinin niteliği yönünden, Kanyon AVM, teknik anlamda mimari tasarımsal unsurların yerine getirilmeye özen gösterildiği ve standartları bir üst seviyeye çıkaran mimari özellikleri bakımından, Özdilek AVM’de Çevreye gösterdiği duyarlılık bakımından her biri kendi alanlarında ödüle layık görülmüştür. Trump AVM, Kanyon AVM ve ÖzdilekPark AVM her biri farklı alanlarda gösterdikleri özen ve deneyimi ortaya koyarak mekanlara kazandırdıkları anlam ve mimari mekan tasarımına kattıkları boyut ile diğer yapılara öncülük etmektedirler. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tipografi tr_TR
dc.subject İllüstrasyon tr_TR
dc.subject Piktogram tr_TR
dc.subject Renk tr_TR
dc.subject Typography tr_TR
dc.subject Illustration tr_TR
dc.subject Pictogram tr_TR
dc.subject Color tr_TR
dc.title MİMARİ MEKAN TASARIMLARINDA YER ALAN GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNİN ANLAMSAL ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Shopping malls, where various products and brands are located, are intersection points for both architectural and graphic design. In this context, it is important to understand how graphic design elements preferred in shopping malls are applied in the space. The aim of this study is to reveal the semantic dimension of graphic design applications used in column cladding, direction plates, billboards, floor applications as well as lighting located in shopping malls. The field work was conducted in three different award-winning shopping malls located in Şişli district. The first mall is the Trump Mall, which received the design award, the second is the Kanyon Mall, which received the architectural award, and the third is the ÖzdilekPark Mall, which received the environmentalism award. In this study, graphic design elements in malls were investigated in terms of illustration, typography, pictogram and color elements using qualitative research method in the holistic multi-case design pattern. Each mall was analyzed individually under multiple titles. In this context, Trump Mall is deservedly awarded in its own area due to the quality of its visual graphic elements, Kanyon Mall, in terms of its architectural features, which are designed to carefully fulfill architectural design elements in technical sense and bring the standards to a higher level, and Özdilek Mall, in terms of sensitivity to the Environment. Trump Mall, Kanyon Mall and ÖzdilekPark Mall lead other buildings in this field the meaning they brought to the spaces by putting forward the care and experience they showed in different areas, and the dimension they included in the architectural space design. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 57 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account