IAU Open Access

DETERMINANTS OF EMPLOYEE MOTIVATION: GENDER, SIZE OF ORGANIZATION AND STATUS OF EMPLOYEE

Show simple item record

dc.contributor.author Mataj, Enver
dc.date.accessioned 2019-06-01T11:20:04Z
dc.date.available 2019-06-01T11:20:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2406
dc.description.abstract Bu çalışmanın temel amacı, iç ve dış motivasyonun ana faktörlerini (önemini belirleyerek) çalışanlar için özetlemek ve tanımlamak ve aynı zamanda büyük ve küçük ölçekli şirketlerde çalışanların motivasyon, memnuniyet ve işe bağlılık arasındaki ilişkileri oluşturmaktır bir anket yoluyla. Bu çalışma aynı zamanda çalışanın motivasyonu, kurumun boyutu ve çalışanın durumu gibi çalışan motivasyonunun belirleyicilerinin analizine odaklanmıştır. Bu çalışma, sorunun ifadesi, değişkenleri, hipotezi ve çalışmanın organizasyonu gibi farklı önemli noktaları içeren ilk bölümüyle başlar. Söz konusu değişkenler kullanılarak anketin soruları oluşturulmakta ve iki farklı şirketin çalışanları tarafından doldurulmaktadır. Araştırmacının varsayılan varsayımları Chi-Square testi ile test edildi ve elde edilen s Cramer's V. sonuçlarıyla desteklendi. Sonuçlar, motivasyonun çalışanların işlerini daha iyi yapabilmeleri için önemli bir sorun olduğunu ve bunun şirketin ne kadar büyük ve küçük olduğu, çalıştığınız pozisyon veya cinsiyetiniz olduğuna bağlı olmadığını göstermektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject İç ve Dış Motivasyon tr_TR
dc.subject İş Memnuniyeti tr_TR
dc.subject İş Bağlıntısı tr_TR
dc.subject Internal and External Motivation tr_TR
dc.subject Work Satisfaction tr_TR
dc.subject Job Engagement tr_TR
dc.title DETERMINANTS OF EMPLOYEE MOTIVATION: GENDER, SIZE OF ORGANIZATION AND STATUS OF EMPLOYEE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The main purpose of this study is to outline and identify the main factors of internal and external motivation (determining their importance) for employees as well as to build the relationships that exist between motivation, satisfaction, and job engagement of employees in big and small companies by means of a survey. This work is focused mostly in analyzing the determinants of the employee motivation such as the gender, size of the organization and status of employee. This study starts with its first chapter where are included different important points like statement of the problem, variables, hypothesis and organization of the study. By use of the mentioned variables, questions of the survey are created and they are completed by the employees of two different companies. All assumed hypothesis of the researcher are tested by Chi-Square test and the results taken are supported by Cramer’s V. Results show that motivation is an important issue for employees to perform their work better, and this does not depend on how big and small the company is, the position you have at work or the gender you are. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 104 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account