IAU Open Access

BODY POLITICS IN ANGELA CARTER’S WORKS

Show simple item record

dc.contributor.author Ekmekçi, Çelik
dc.date.accessioned 2019-05-30T06:48:11Z
dc.date.available 2019-05-30T06:48:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2364
dc.description.abstract Bu tez, Angela Carter’ın eserlerinde kadın bedeninin iktidarını, cinsiyet çalışmaları ve politik anlatılar olarak incelemektedir ve kadınların, mitolojiden arındırılmış olarak yeniden tasvir edilişlerini savunmaktadır. Bu tez, erkek egemen sistemin kadınlar için yıkıcı olan görünüşünün mitolojinden arındırılarak eleştirilebileceğini öne sürmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma Angela Carter’ın The Heroes and Villains, The Sadeian Woman, The Passion of New Eve adlı eserlerinde ve The Bloody Chamber eserindeki yeniden yazılmış seçili metinlerarası hikâyelerinde, kadın karakterlerin beden politikalarını (bedenlerinin iktidarlarını) inceleyecektir. Bu çalışma, kadının ve kadın bedeninin otonom güçlendirilmesini göstermek için Angela Carter’ın, mitolojiden ve felsefeden arındırılmış olarak yeniden yorumlanış işlemlerini tartışmayı hedeflemiştir. Bu çalışmada teorik çerçeve, cinsiyet ve beden politikaları üzerine kurulu olacaktır. Aynı zamanda, bu çalışma, Angela Carter’ın, eserlerinde ve yeniden yazılmış peri masalları ve kısa hikâyelerinde, yeni bir kadın bedeninin iktidarını bulmak adına ataerkil ideolojiyi yıkmak, mitolojiden arındırmak ve yeniden düzeltmek için kullandığı metinsel, metinlerarası ve taktiksel yöntemleri araştırmaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Kadın Bedeninin İktidarı (Beden Politikası) tr_TR
dc.subject Cinsiyet Politikası tr_TR
dc.subject Güçlü Kadın Bedeni tr_TR
dc.subject Mitolojiden Arındırma tr_TR
dc.subject Yıkıcı ve Aksi Üslup tr_TR
dc.subject Metinlerarasılık tr_TR
dc.subject Yeniden Yazılmış Peri Masalları ve Kısa Hikâyeler tr_TR
dc.subject Body Politics tr_TR
dc.subject (Female Body Politics) tr_TR
dc.subject Gender Politics tr_TR
dc.subject The Powerful Female Body tr_TR
dc.subject Demythologisation tr_TR
dc.subject Subversive and Perverse Language tr_TR
dc.subject Intertextuality tr_TR
dc.subject Re-written Fairy Tales and Short Stories tr_TR
dc.title BODY POLITICS IN ANGELA CARTER’S WORKS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This dissertation scrutinises body politics in Angela Carter’s works with an approach to gender studies and politics, and it argues demythologised representations of women. This dissertation argues that androcentric system’s subversive panorama for women is able to be critiqued through demythologisation. On this basis, this study will explore body politics of female stereotypes in Carter’s works entitled: The Heroes and Villains, The Sadeian Woman, The Passion of New Eve and selected rewritten, intertextual stories in The Bloody Chamber. This study thus aims to discuss demythologising and dephilosophising processes of Carter to show the female body empowerment. In this study, there will also be the theoretical framework built on gender and body politics. Apart from that, this study also explores the textual, intertextual and tactical strategies employed by Carter in order to subvert, demythologise and revise the patriarchal ideology in her works and re-written fairy tales and short stories to come up with the new female body politics. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 200 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account