IAU Open Access

SİGORTA ACENTELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Demirci, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-05-29T10:36:26Z
dc.date.available 2019-05-29T10:36:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2338
dc.description.abstract Ülkemiz ve dünyadaki ekonomik dalgalanmalar ve değişiklikler sebebiyle şirketlerin güçlü kontrol mekanizmaları kurma isteği, hızlı büyüyen şirketlerin büyümlerini istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirme gayreti ve kurumsallaşma çabaları iç kontrol sisteminin kurulmasını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Çalışmada sigorta acentelerinde iç kontrol sistemi ve sürdürülebilir etkinliğinin sağlanmasını uygulamalı olarak detaylıca açıklamaya çalıştık. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sigortanın temel kavramları, sigortacılığın tarihsel gelişimi ve Türkiye’de sigortacılık sistemindeki kurum ve kuruluşlar açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde iç kontrolün tanımı, kapsamı, amacı, iç kontrolde yetki ve sorumluluk, iç kontrolün yapısı, işleyişi, temel ilkeleri, iç kontrol bileşenleri ve iç denetim açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde uygulamaya yer verilmiştir. İnceleme yapılan sigorta acentesinde iç kontrol sisteminin durumu, kurulması için yapılması gerekenler hakkında tavsiyelere yer verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sigorta tr_TR
dc.subject İç Kontrol Sistemi tr_TR
dc.subject Acente tr_TR
dc.subject İnsan Kaynakları tr_TR
dc.subject Kurumsallaşma tr_TR
dc.subject İç Denetim tr_TR
dc.subject İnsurance tr_TR
dc.subject İnternal control system tr_TR
dc.subject Agency tr_TR
dc.subject Human resources tr_TR
dc.subject İnstitutionalization tr_TR
dc.subject İnternal supervision tr_TR
dc.title SİGORTA ACENTELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Because of economical fluctuations and changes in our country and also in the world, the wish of the companies to establish a powerful control mechanism and the efforts of speed-developing companies to maintain their development consistently, and their efforts for institutionalization start to make compulsory the establishing internal control system. With this study, we try to explain internal control system in security agencies and being supplied of its sustainable activeness with practices and details. The study is composed of three sections. In the first section, the main concepts of insurance, the histrorical development of insurance business, and institutions and organizations in insurance system in Turkey is explained. In the second section of the study, the definition, aim, and scope of internal control system, and the authority and responsibility in internal control, and the structure, progress, main principles of internal control, and internal control components and internal supervision is tried to study. In the last section of the study, there are some practices about the subject. There is advices for the necessities to establish internal control system and its situation in the studied company. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 71 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account