IAU Open Access

TÜRKİYE’DE KIŞLA MÜCADELE UYGULAMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Korten, Eyüp Selman
dc.date.accessioned 2019-05-29T10:21:27Z
dc.date.available 2019-05-29T10:21:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2335
dc.description.abstract Kışla mücadele yönetimi özellikle metropol olarak adlandırılan büyük şehirlerde çok önemli bir çalışmadır. Bu çalışmada; insan, araç, güzergâh, malzeme, ölçüm ve tahmin gibi pek çok farklı ihtiyacı barındıran kışla mücadelenin yalnızca kış koşullarında değil bütün yıl boyunca yapılıyor olmasının oluşturacağı avantajların şehir hayatı için önemi tartışılacaktır. Bu tez çalışmasında nüfusuyla, kent içi ulaşım yoğunluğu ile çeşitli ulusal ve uluslararası özellikleri ile dünyadaki metropollerde olduğu gibi İstanbul metropolündeki kış mücadelesinin yönetimi literatür taraması yöntemi ile konu edilmiştir. Kışa karşı mücadele, yukarıda belirtildiği gibi oldukça büyük bir konudur ve bir yüksek lisans tezi çalışmasından çok detaylı bahsetmek pek mümkün değildir. Bu nedenle bu çalışma ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kışla mücadele çalışmalarına odaklanılmış, Yol bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışmaları üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Winter tr_TR
dc.subject Struggle Against Winter tr_TR
dc.subject Local Governments tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.subject Istanbul tr_TR
dc.subject Kış tr_TR
dc.subject Kışla Mücadele tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Belediye tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE KIŞLA MÜCADELE UYGULAMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The struggle against winter is a very important work, especially in the big cities called metropolis. In this study; the advantages for urban life will arise from the fact that the competition with many different needs such as people, vehicles, routes, materials, measurement and forecasting is carried out all year round, not only in winter conditions. In this study, the management of the winter struggle in the metropolis of Istanbul as well as its population, traffic density and various national and international features and metropolises in the world were discussed by literature review method. The struggle against winter is a fairly large issue, as mentioned above, and it is not possible to talk about a graduate thesis study completely. For this reason, this study focuses on the Istanbul Metropolitan Municipality's winter struggle studies. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 82 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account