IAU Open Access

TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Show simple item record

dc.contributor.author Ataman Yenğin, Didem
dc.date.accessioned 2019-05-29T05:39:21Z
dc.date.available 2019-05-29T05:39:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2295
dc.description.abstract Bu çalışma Türkiye’de iletişim fakültelerinde verilen halkla ilişkiler eğitimi ve sorunlarıyla ilgili durumu tespit etmek amacıyla literatür tarama, online anket uygulaması, yarı yapılandırılmış görüşme, e-posta yoluyla sorulara cevap alma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki iletişim fakülteleri genel olarak tespit edildikten sonra bu fakültelerde yer alan halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümleri teorik ve uygulamalı ders sayıları incelenmiş daha sonrasında örneklem biraz daha daraltılarak en eski devlet ve vakıf üniversitelerinden üçer adet seçim yapılarak bu üniversitelerdeki sistem ve yapı daha detaylı incelenmiştir. Mevcut verilere ağırlıklı olarak üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmaya çalışılmış, gerekli görülen durumlarda telefonlarla aramalar gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde veri toplamakla amaçlanan, çağın gerekliliği olarak sıklıkla kullanılan internet ve sanal ortamının üniversiteler hakkında bilgilere ulaşmada ne derece etkin olduğunu da anlamaya çalışmaktır. Daha sonrasında akademisyenlerle ve halkla ilişkiler profesyonelleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, telefonda görüşülerek, e-posta ile konu çalışmanın araştırma soruları yöneltilerek bilgiler toplanmıştır. Bu uygulamaların ardından akademisyenlere ve öğrencilere yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiş; öğrenci anketine SPSS programında analiz uygulanmış, akademisyen anketine istenen oranda katılım olmadığından bu konuda da demografik verilere yer verilerek bilgiler sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Halkla ilişkiler tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Türkiye’de halkla ilişkiler eğitimi tr_TR
dc.subject Halkla ilişkiler eğitimi ve sorunları tr_TR
dc.subject Public Relations tr_TR
dc.subject Communication tr_TR
dc.subject Public Relations Education in Turkey tr_TR
dc.subject Public Relations Education Problems in Turkey tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this study to ascertain the facts of the situation related to public relations education and its’ problems in Turkey by using literature survey, questionnaire application, semi-structured interview, e-mail receiving methods. Firstly, communication faculties in Turkey have been determined in general and public relations, public relations and advertisement, public relations and advertising departments have been examined according to number of theoretic and practical courses. Then, to narrow the sample from the oldest three state and three foundation universities have been selected to examine them in more detail. Available datas were mainly gotten from the web pages of the universities, and telephone calls were made if necessary. Primarily target is try to understand the effectiveness of the universities’ existence and their informations availability from the internet and virtual environment. Later on, semi-structured interviews were substantiated with academicians and public relations professionals. Informations were collected via telephone interviews, research questions on e-mail methods. After these applications, a questionnaire was applied to academicians and students; The student questionnaire was analyzed in the SPSS program. Since there was no participation in the academician questionnaire, the demographic data were presented about this issue. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 297 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account