IAU Open Access

KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYA (1999 MARMARA – 2011 VAN DEPREMİNİN ANALİZİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Şahinsoy, Kübra
dc.date.accessioned 2019-05-28T13:24:28Z
dc.date.available 2019-05-28T13:24:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2287
dc.description.abstract Depremlerin yol açtığı krizler beklenmedik zamanda meydana gelmektedir. Üzerinde yaşanılan jeolojik konumu nedeniyle Türkiye 1. Derecede deprem bölgesidir. Eski tarihlerden beri, sayısızca depremler meydana gelmiş ve geride maddi manevi büyük hasarlar bırakmıştır. Bu nedenle önlenmesi mümkün olamayan doğal afetlerin yol açtığı krizlere karşı hazırlıklı olmaktan başka çare yoktur. Araştırmada, ülkemizde meydana gelen iki büyük deprem incelenmektedir. Marmara depremi 1999 yılında medyana gelmiş ve ülkemiz açısından tarihte yaşanılan en büyük depremlerin arasına girmiştir. Van depremi ise 2011 yılında meydana gelmiş ve Marmara depremine göre şiddeti, geride bıraktığı kayıpları daha az olmuştur. Büyük depremler arasında tarihte yer edinen bu iki depremle ilgili meydana geldikleri dönemlere ait geleneksel ve sosyal medya incelemesi yapılmaktadır. Çalışmada geleneksel medya ve sosyal medyadan iki dönemde de ne şekilde yararlanıldığının üzerinde durulacaktır. Geleneksel medya sadece tek yönlü haber almak için kullanılmakta, buna karşılık sosyal medya çift yönlü bir iletişim ortamı sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya ve geleneksel medya karşılaştırılarak başarılı/ başarısız bulunulan yönleri analiz edilecektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Geleneksel Medya tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi tr_TR
dc.subject Depremler tr_TR
dc.subject Social Media tr_TR
dc.subject Traditional Media tr_TR
dc.subject Crisis Management tr_TR
dc.subject Earth qua tr_TR
dc.title KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYA (1999 MARMARA – 2011 VAN DEPREMİNİN ANALİZİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The crises the earth quakes cause happen in unexpected times. Turkey is a first -degree seismic zone. Since old centuries, numerous earth quake happened and these caused a lot of pecuniary and non pecuniary damage. Theref ore, there is no way expect for guarding against the crises the rampant natural disasters cause. In this study, the most massive two earth quakes that were happened in Turkey are evaluated. Marmara Earth quake happened in 1999 anda was one of the most massive earth quakes in our country. Van earth quake also happened in 2011 anda there was less massive and loss of life in contrast with Marmara earth quake. This study is about the attitudes of traditional and social medias when the two earth quakes are occured. In thıs study, the ways that making benefit of traditional and social media are dwelle on. Traditional media is used for receiving one-way information, but social media provide dual communication area. İn thıs context, the comparative analysis is made by successful and unsuccessful aspects are analyzed. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 66 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account