IAU Open Access

DAĞLIK KARABAĞIN TARİHİ: TÜKİYE’NİN KARABAĞ POLİTİKASINDA İSTİKRARLI TUTUMU

Show simple item record

dc.contributor.author Gasımlı, Teymur
dc.date.accessioned 2019-05-28T13:19:30Z
dc.date.available 2019-05-28T13:19:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2285
dc.description.abstract Dağlık Karabağ Azerbaycan toprakları içinde bölgedir. Ermeniler tarafından işgal olunub. Bölgenin toprak nüfüsu 4,400 .İnsan nufusu 1990'da nüfusu 192.000'e ulaşmış. Nüfus Ermeniler (% 25), Azerbaycan türkleri (% 70), Kürtler, Ruslar ve Rumlardan oluşmaktadır. Orta Hankendi (Stepanakert) ve başka büyük şehir Şuşa ilidir. Eskiden Albaniya (Kafkas Albaniyası). M.Ö. MS 95 yılında Tigran tarafından işgal edildi. IV. Yüzyılın başında Albanlar Albanıya geri döndüler ve M.Ö 387'de tekrar Albanıya girdiler. Sekizinci yüzyıldan beri Albaniya topraklarında büyümüş ve Batı'da Pers olarak var olmuştur. XVII yüzyılın başında İran, XVIII. Yüzyılda Karabağ hanlığı içinde (meliklik) özerklik sahibi oldular. 1813 yılında Dağlık Karabağ (Dağlık Karabağ) Anlaşması Rusya'ya devredildi. 1822 yılında Karabağda hanlığı kaldırıldı ve Rus hükümeti, Türkiye ve İran'dan 1 milyondan fazla Ermeni Karabağa köç etdi. 1923'te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. 1989'da Azerbaycan Parlamentosu kararı ile özerklik kaldırıldı. 1980'lerin sonunda ve 1990'lı yılların başında bölgede meydana gelen etnik çatışmalar ve Ermenistanın birleşmesi talepleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir savaşa dönüştü. 1994'te Bişkek'te ateşkes anlaşması imzalandı. Dağlık Karabağ'taki yerel "hükümet" 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak şu ana kadar bu "bağımsızlık dünyadaki herhangi bir ülke tarafından tanınmadı. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Karabag Hanligi Dağlık Karabağ tr_TR
dc.subject Ermenistan işgali tr_TR
dc.subject Nagorno Karabakh tr_TR
dc.subject Armenian Occupation tr_TR
dc.subject Özal tr_TR
dc.subject Demirel tr_TR
dc.subject Elçibey tr_TR
dc.subject Aliyev tr_TR
dc.subject Ter Petrosyan tr_TR
dc.subject Diaspora tr_TR
dc.subject OSCE-Minsk Group tr_TR
dc.title DAĞLIK KARABAĞIN TARİHİ: TÜKİYE’NİN KARABAĞ POLİTİKASINDA İSTİKRARLI TUTUMU tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Nagorno-Karabakh - Azerbaijan in the territory of the region was occupied by Armenia.Region, the territory of 4,400 square .In 1990, the population 192,000, up to reached. This population of Armenians (25%), Azerjban (70%), Kurds, Russians, and Greeks consisted of. Center Khankendi (Stepanakert), other major cities, and the Susa was.In the past Albania (Caucasian Albania) was part. BC). In 95-m to year king Tigran II was captured. E. IV century at the beginning of the Albanians returned and E 387 year he again Albania became part of the. The VIII century and since then Albania on its territory and cross, Principality, available as was.In the early seventeenth century Iran, in the XVIII century, and in the Karabakh khanate of autonomy to it . In 1813 the Gulistan Treaty with the Nagorno-Karabakh Russia has passed. In 1822, the year in Karabakh khanate was liquidated, and the Russian government there from Turkey and Iran more than 1 million Armenians.In 1923, the Nagorno-Karabakh Autonomous oblast was established. In 1989, the Azerbaijani Parliament's decision autonomy were eliminated.In the late 1980-ies at the end in the beginning of 1990-ies in this region occur ethnic clashes between Armenia and Nagorno-Karabakh " in its composition to combine requirements between Armenia and Azerbaijan turned into a war.The agreement on ceasefire in 1994 in Bishkek (Kyrgyzstan) was signed. In Nagorno Karabakh the local "authorities" in 1991 of independence “declared”. But still this “independence, no country in the world by not recognized. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 129 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account