IAU Open Access

DETERMINANTS OF RESIDENTIAL REAL ESTATE PRICES IN TURKEY

Show simple item record

dc.contributor.author Tem, Non Scotts Dze
dc.date.accessioned 2019-05-28T11:10:37Z
dc.date.available 2019-05-28T11:10:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2276
dc.description.abstract The real estate market is a major determinant of economic growth in many countries. İt has experienced a drastic growth over the decades in many countries. Real estate market just like any other market is influenced by the forces of demand and supply where price is a key attribute. However, price is not homogenous as it subjected to fluctuations. The Turkish real estate market over the last 3 decades has experienced a drastic growth and it accounts for 19.5% of the total GDP in 2016. In order to understand the forces behind the price fluctuations we need to understand the factors that determine the prices of residential real estate in Turkey. This study analyses the determinants of residential real estate prices in Turkey. Monthly, quarterly and annual secondary data was collected for a period of 7 years from 2010 to 2016 from publications of government and financial institutions. Descriptive statistics was conducted to describe the basic features of the data in this study. Finally with the help of SPSS a multiple regression and backward elimination was carried out. The results shows that there is strong negative relation between Interest rate and house prices, weak negative relationship between house prices and inflation rate, strong positive relationship between house prices and population and a strong relationship between GDP and house prices. A multiple regression analysis shows the relationship between house prices and its determinants. The results from the multiple regressions revealed the same results, but it equally is statistically significant, another regression analysis this time called backward elimination is carried which consist of eliminating the insignificant variable of interest rate. This implies the real estate market in Turkey is significantly stable. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Real Estate Market tr_TR
dc.subject House Price Index tr_TR
dc.subject Interest Rate tr_TR
dc.subject CPI Inflation tr_TR
dc.subject GDP tr_TR
dc.subject Population tr_TR
dc.subject Multivariate Regression tr_TR
dc.subject Backward Elimination tr_TR
dc.subject Gayrimenkul Piyasası tr_TR
dc.subject Konut Fiyat Endeksi tr_TR
dc.subject Faiz Oranı tr_TR
dc.subject TÜFE Enflasyonu tr_TR
dc.subject GSYİH tr_TR
dc.subject Nüfus tr_TR
dc.subject Çok Değişkenli Regresyon tr_TR
dc.subject Karl Pearson Korelasyonu tr_TR
dc.subject Geriye Elenme tr_TR
dc.title DETERMINANTS OF RESIDENTIAL REAL ESTATE PRICES IN TURKEY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Gayrimenkul piyasası birçok ülkede ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisidir. Birçok ülkede on yıllar boyunca ciddi bir büyüme yaşamıştır. Emlak piyasası diğer pazarlar gibi fiyatın önemli bir özelliği olan talep ve arz güçleri tarafından etkilenir. Bununla birlikte, dalgalanmalara maruz kaldığı için fiyat homojen değildir. Son otuz yıldaki Türk gayrimenkul piyasası hızlı bir gelişme göstemis ve 2016 yılında toplam GSYİH'nın% 19.5'ini oluşturmaktadir. Fiyat dalgalanmalarının arkasındaki güçleri anlamak için konut fiyatlarını belirleyen faktörleri anlamak gerekir. Bu çalışma Türkiye'de konut emlak fiyatlarının belirleyicilerini analiz etmektedir. Aylık, üç aylık ve yıllık ikincil veriler, hükümet ve finansal kurumların yayınlarından 2010-2016 yılları arasında 7 yıllık bir süre için toplanmıştır. Bu çalışmada verilerin temel özelliklerini tanımlamak için betimsel istatistikler yapılmıştır. Son olarak SPSS yardımıyla regresyon analizi yapilmistir. Sonuçlar göstermektedir ki, ev fiyatları ile enflasyon oranı arasındaki zayıf negatif ilişki, konut fiyatları ile nüfus arasındaki güçlü olumlu ilişki ve GSYİH ile konut fiyatları bilesenleri arasındaki güçlü ilişki vardir. Çoklu regresyon analizi, konut fiyatları ile konut fiyatları arasındaki ilişkiyi göstermektedir Çoklu regresyon sonucunda benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmustur. Sonrasinda faiz oranındaki önemli olmayan değişkenliğin ortadan kaldırılmasına dayanan bir başka regresyon analizi yapılmıştır. Bu, Türkiye'deki emlak piyasasının belirgin bir şekilde istikrarlı olduğuna işaret ediyor. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 94 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account