IAU Open Access

TERRITORIAL CONFLICT: CASE STUDY OF CAMEROON AND NIGERIA OVER THE BAKASSI PENINSULA

Show simple item record

dc.contributor.author Claris, İbue Nanje
dc.date.accessioned 2019-05-28T07:05:23Z
dc.date.available 2019-05-28T07:05:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2259
dc.description.abstract Afrika bağlamında bölgesel çatışma tekrar eden bir durumdur. Bu çatışmaların tarihi Afrika kıtasının neredeyse her köşesine ulaştı. Nijerya ve Kamerun arasındaki Bakassi yarımadasında yaşanan anlaşmazlık, kıtadaki diğer vakalarla ilişkilidir. Bu tür anlaşmazlıkların ortak bir olgusu olarak, konular kolayca uzun savaşlara dönüştürülür. Bununla birlikte, Bakassi davasında, bu devletlerin sayısız agresif çatışmalara bakılmaksızın savaşı önlediği için anlaşmazlığın değerlendirilmesi gerekiyor. Afrika'daki bölgesel çatışmalar genellikle kıtaların sömürge tarihi nedeniyle kalıtsaldır. Bakassi, Afrika'da birçok farklı toprak çatışması vakası gibi durumun benzer kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bu çalışma, devletler arasındaki bölgesel uyuşmazlıkların tipik durumlar olduğu gözlemleniyor. Bu çalışmada, Bakassi anlaşmazlığını Afrika'daki diğer toprak anlaşmazlığı vakalarından farklı kılan şeyleri göreceğiz. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Konuşma Anlaşmazlık tr_TR
dc.subject Sınırlar tr_TR
dc.subject Çatışma Çözümü tr_TR
dc.subject Diplomasi tr_TR
dc.subject Kolonicilik tr_TR
dc.subject Terrıtoıal Dıspute tr_TR
dc.subject Boundarıes tr_TR
dc.subject Conflıct Resolutıon tr_TR
dc.subject Dıplomacy tr_TR
dc.subject Colonıalısm tr_TR
dc.title TERRITORIAL CONFLICT: CASE STUDY OF CAMEROON AND NIGERIA OVER THE BAKASSI PENINSULA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Territorial conflict within the context of Africa is a re-occuring situation. The history of these conflicts has struck almost every corner of the African continent. In the case of the Bakassi peninsula between Cameroon and Nigeria, it seem relative to other cases within the continent. As a common phenomenon of these kinds of dispute, the issues are easilly transformed to long wars. However, in the case of Bakassi, it is necessary to appraise the dispute in view of its perculiariaty as these states avoided war regarless of the numerous aggressive confrontations. Territorial conflicts in Africa generally are hereditary in nature due to the continents colonial history. The case of Bakassi like many different cases of territorial conflict in Africa comes from a similar position. Notwithstanding, this study has its variations to typical cases of territorial disputes between states. In this study we will get to see just what makes the Bakassi dispute perculiar from other cases of territorial disputes in Africa. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 104 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account