IAU Open Access

EFFECT OF MOBILE MARKETING SERVICES ON CUSTOMER’S MOBILE MARKETING ACCEPTANCE

Show simple item record

dc.contributor.author Secerbegovic, Nadina
dc.date.accessioned 2019-05-27T13:52:50Z
dc.date.available 2019-05-27T13:52:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2241
dc.description.abstract Marketing has been a never-ending topic of research for many years, and while throughout all these years, it might have changed its shape and form, marketing will still continue to strive and be discussed about as long as there are businesses willing to work and create things and customers and consumers willing to use their products and services. With the latest advancement of mobile devices that have become more personalized and more sophisticated in the recent years, businesses have taken a keen interest in these medium and how it can be utilized for marketing purposes. With the help of the technology advancements, and the availability of wireless Internet, Wi-Fi, GSM, Bluetooth, and many others, it opened up new paths for new mobile marketing services that are more customer centric and has thus helped shaped a new era of marketing and advertising. This study will focus on analyzing whether mobile marketing services such as those via SMS, social media, and mobile applications, have any impact in whether individuals are more prone to accept mobile marketing or not. To get a better understanding of this, a study was conducted using Bosnia and Herzegovina as the population sample, and their demographic variables, such as gender, age, residence type, education level, and monthly income were used as the primary variables that would guide the results of the study. Bosnia and Herzegovina was used as the sample for it is a developing country with a love for technology, but lacking in terms of customer and business relationships. Marketing done by the companies in this country is seen as a form of raising awareness that a product or service exists, but is not catered towards the needs and wants of potential customers. As such, it was chosen as a country of interest and thus an online questionnaire was conducted, through which a sample population of 422 individuals and their opinions was gathered and analyzed using several statistical programs. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Mobile marketing tr_TR
dc.subject Mobile advertising tr_TR
dc.subject SMS tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Mobile application tr_TR
dc.subject Mobile technology tr_TR
dc.subject Mobil pazarlama tr_TR
dc.subject Mobil reklamcılık tr_TR
dc.subject SMS tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject mobil uygulama, mobil teknoloji, tüketici davranışı tr_TR
dc.title EFFECT OF MOBILE MARKETING SERVICES ON CUSTOMER’S MOBILE MARKETING ACCEPTANCE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Pazarlama, uzun yıllar hiç bitmeyen bir araştırma konusu olmuştur, ve tüm bu yıllar boyunca kendi şeklini ve formunu değiştirmiş olsa da pazarlama; iş yapmaya ve bir şeyler yaratmaya istekli işletmeler ve onların ürün ve hizmetlerini kullanmak isteyen müşteriler ve tüketiciler olduğu sürece hâlâ varlık göstermeye ve tartışılmaya devam edecektir. Son yıllarda daha kişiselleştirilmiş ve daha sofistike hâle gelmiş mobil cihazların son gelişmeleri ile, işletmeler bu araca ve bu aracın pazarlama amaçları için nasıl kullanılabileceklerine büyük ilgi göstermekteler. Teknoloji gelişmelerinin yardımıyla ve kablosuz İnternet, Wi-Fi, GSM, Bluetooth ve buna benzr birçok diğerlerinin mevcudiyeti sayesinde, daha çok müşteri odaklı yeni pazarlama hizmetleri için yeni yollar açıldı ve böylece yeni bir pazarlama ve reklam dönemi şekillendirilmesine yardımcı oldu. Bu araştırma; SMS, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi mobil pazarlama servislerinin bireylerin mobil pazarlamayı kabul etmeye daha yatkın olup olmadıkları faktörüne etkisini analiz etmeye odaklıdır.Bu araştırmayı daha iyi anlayabilmek adına, nüfus örneği olarak Bosna-Hersek'i kullanarak bir araştırma yürütülmüştür; ve bu kitlenin cinsiyet, yaş, ikamet türü, eğitim düzeyi ve aylık gelir gibi demografik değişkenleri, çalışmanın sonuçlarına yol açacak birincil değişkenler olarak kullanılmıştır. Bosna Hersek, teknoloji sevgisine sahip ancak müşteri ve iş ilişkileri açısından eksik gelişmekte olan bir ülke olduğu için örnek olarak kullanıldı. Bu ülkedeki şirketler tarafından yapılan pazarlama, bir ürünün veya hizmetin var olduğunu fark etmenin bir biçimi olarak görülmektedir; fakat potansiyel müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda temin edilmemektedir. Bu nedenle, ilgi konusu ülke olarak Bosna Hersek seçildi; böylece internet üzerinden 422 kişiden oluşan örnek nüfus ile bir anket yapıldı, ve onların görüşleri toplanarak çeşitli istatistik programlar yardımıyla analiz edildi. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 212 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account