IAU Open Access

EFFECTIVENESS OF NON-CONVENTIONAL MONETARY POLICY TOOL: EVENT-STUDY ANALYSIS OF MAJOR EUROZONE ECONOMIES

Show simple item record

dc.contributor.author Zubair, Muhammad
dc.date.accessioned 2019-05-27T13:07:51Z
dc.date.available 2019-05-27T13:07:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2236
dc.description.abstract Bu çalışma, Avrupa Merkez Bankası varlığının satın alım programının (niceliksel kolaylaştırma) etkinliğini incelemektedir (Niceliksel kolaylaştırma) Uzun vadeli faiz oranları üzerinde. Özellikle, çalışma, Avrupa Merkez Bankası'nın geleneksel olmayan para politikası aracı , niceliksel kolaylaştırma (varlık alım programı olarak da bilinir) 5 yıllık egemenlik verimi üzerindeki etkinliğini veya etkisini değerlendirmektedir devlet tahvilleri Euro Bölgesi ekonomileri . Bu çalışmanın ana amacı ve motivasyonu, niceliksel kolaylaştırmaya ilişkin mevcut literatürde Euro alanındaki niceliksel kolaylaşmanın etkilerini yeterince örtmediği için, Euro bölgesi ekonomilerinde niceliksel kolaylaşmanın kompakt etkilerini veya etkisini sağlamaktır . Niceliksel kolaylaştırma ya da varlık alım programı 2014'ün sonundan 2017 yılının ilk çeyreğine kadar sürmektedir, ancak mevcut literatür yalnızca varlık satın alma programının 2016 yılının ortalarına kadar olan etkilerini incelemektedir. Bu araştırma, Haziran 2014'ten Ocak 2017'ye kadar ECB tarafından yapılan nicel hafifletme ile ilgili tüm duyuruların veya ECB tarafından yürütülen genişletilmiş varlık alım programının tüm döneminin etkisini incelemek suretiyle literatür boşluğuna eksiksiz bir çözüm getirmektedir. Araştırmanın cevaplamayı amaçladığı araştırma soruları, ECB (avrupa merkez bankası) niceliksel kolaylaştırma ile ilgili duyuruların 5 yıllık devlet tahvillerini etkilemek suretiyle uzun vadeli faiz oranlarını etkilemesi durumunda sorunun cevabını vermektir. 5 yıllık devlet tahvil getirisi (tahvil getirisi) üzerindeki etki yalnızca varlık alım programı ile ilgili yeni bilgiler içeren ECB bildirimlerinden etkilenirse. Nicel yavaşlama ya da varlık alım programının etkisi, aynı programın Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere daha güçlü Euro Bölgesi ekonomileri üzerindeki etkisine kıyasla, İspanya ve İtalya gibi zayıf Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde daha büyük olursa Bu araştırma olay-çalışma analiz metodolojisini kullanmaktadır. Olay çalışması yöntemi uyarınca araştırma, ilk önce 5 yıllık devlet tahvillerinin getirisinde anormal değişimi tahmin eder, daha sonra araştırma, sonuçların istatistiksel ve ekonomik önemini değerlendirir. Araştırma için Euro Bölgesi'ndeki dört büyük ekonominin (Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya) beş yıllık 5 devlet tahvilinden örnek alınmıştır. Araştırmanın istatistiksel sonuçları, ECB'nin yaptığı duyuruların olumsuz (düşüş) 5 yıllık devlet tahvil getirilerini etkilediği sonucuna varmıştır. Olay-çalışma sonuçları ve hipotez, ECB tarafından kullanılan konvansiyonel olmayan para politikası araçlarının etkinliğini ve etkisini ölçmeye odaklanırken, çalışma, bu tür varlık alım programlarının etkisinin, daha zayıf ekonomilerin Almanya ve İspanya gibi güçlü adaylarla karşılaştırıldığında İspanya ve İtalya gibi veri kümesi. Çalışma aynı zamanda, getirilerdeki anormal değişkenliklerin, sürpriz bir unsuru olan veya para politikasıyla ilgili yeni bir bilgiye sahip olan merkez bankası ilanının etrafında olduğunu keşfetti. Sonuçlar, varlık alım programının başlatılması veya niceliksel kolaylaştırmada, Avrupa genelinde enflasyon oranlarının% -1 ile% 0.8 arasında olduğunu ve optimum% 2'lik enflasyon oranının çok altında olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, 2017 yılının ilk çeyreğinde varlık alım programının sonunda Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki aylık enflasyon oranları sırasıyla% 2,% 1.4,% 2.6 ve% 2'ye yükselmiştir. Varlık satın alma programının başında, örnek ülkelerdeki üç aylık GSYİH büyüme oranı% -0,2 ile% 0,4 arasında değişirken, 2017 yılının ikinci çeyreğinde varlık alım programı ya da kantitatif indirimin sonunda üçer aylık GSYİH büyüme oranı Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'nın sırasıyla% 0,6,% 0,5,% 0,9 ve% 0,4'e yükselmiştir. Dolayısıyla, olay-çalışma analizinden elde edilen tüm sonuçlar bu araştırmada önerilen hipotez ile tutarlıdır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Para piyasası tr_TR
dc.subject Tahvil tr_TR
dc.subject Euro bono piyasası tr_TR
dc.subject Niceliksel kolaylaştırma tr_TR
dc.subject ECB tr_TR
dc.subject QE tr_TR
dc.subject Olay çalışması tr_TR
dc.subject Money market tr_TR
dc.subject Bond tr_TR
dc.subject Euro bond market tr_TR
dc.subject Quantitative easing tr_TR
dc.subject ECB tr_TR
dc.subject QE tr_TR
dc.subject Event study tr_TR
dc.title EFFECTIVENESS OF NON-CONVENTIONAL MONETARY POLICY TOOL: EVENT-STUDY ANALYSIS OF MAJOR EUROZONE ECONOMIES tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study examines the effectiveness of European Central Bank asset purchase program (quantitative easing) on the long-term interest rates. In particular, the study evaluates the effectiveness or influence of the European Central Bank’s non-conventional monetary policy tool, quantitative easing (also known as asset purchase program) on the yield of 5-year sovereign government bonds of Eurozone economies. The main objective and the motivation for this study is to provide the compact effects or influence of the quantitative easing in the Eurozone economies, as the current literature on quantitative easing insufficiently covers the effects of quantitative easing in the euro area. The duration of the quantitative easing or asset purchase program is from the end of 2014 until the first quarter of 2017, however, the currently available literature only studies the effects of the asset purchase program until mid of 2016. Very few researches are published after the completion of the quantitative program that estimates or evaluate the complete influence of the program on the long-term interest rates and economic indicators. Whereas, this research provides a complete solution to the literature gap by studying the influence of all the quantitative easing related announcements made by ECB from June 2014 to January 2017, or the whole period of extended asset purchase program conducted by ECB. The research questions that the study aims to answer is that if the ECB announcements related to quantitative easing influence the long-term interest rates via influencing the 5-year government bonds. If the impact on the 5-year government bond yield is only influenced by those ECB announcements that contain new information related to asset purchase program. If the impact of quantitative easing or asset purchase program is larger on the weaker Eurozone economies namely Spain and Italy, as compared to the impact of the same program on stronger Eurozone economies including Germany and France. This research uses the event-study analysis methodology. Under the event study method, the research first estimates the abnormal variation in the yield of 5-year government bonds of the four largest Eurozone economies around the announcements made by European Central Bank regarding the quantitative easing or asset purchase program in the monetary policy statement. Later the study evaluates if abnormal variation in 5-year government bond yield around such announcements has statistical and economic significance. The sample of four 5-year government bonds of the four largest economies of Eurozone, namely Germany, France, Spain, and Italy, are considered for the research. The selected economies make up more than 70% of the total Eurozone GDP, as well as the largest portion of the assets purchased under the quantitative easing are acquired from these four countries. The research made key contributions to the literature on the subject of quantitative easing focused on the euro area. The statistical results of the research conclude that the ECB announcements negatively (decrease) influence the 5-year government bond yields. While the event-study results and the hypothesis revolve around measuring the effectiveness and influence of the non-conventional monetary policy tools used by ECB, the study also discovered a key pattern that the influence of such asset purchase program is much larger on weaker economies of the dataset like Spain and Italy, as compared to strong candidates i.e. Germany and Spain. The study also discovered that the abnormal variations in yields only occur around those central bank announcement that has a surprise element or that has a new information related the monetary policy. The results of the study also show economic significance. The results show that at the initiation of the asset purchase program or quantitative easing, the inflation rates across Europe were between -1% to 0.8%, which is far below the optimal inflation rate of 2%. However, at the end of asset purchase program in the first quarter of 2017, the monthly inflation rates in Germany, France, Spain and Italy has increased to 2%, 1.4%, 2.6% and 2% respectively. At the beginning of the asset purchase program the quarterly GDP growth rate in sample countries was between -0.2% to 0.4%, whereas, at the end of the asset purchase program or quantitative easing in the second quarter of 2017, the quarterly GDP growth rate of Germany, France, Spain and Italy increased to 0.6%, 0.5%, 0.9% and 0.4% respectively. Hence all the results derived from the event-study analysis are consistent with the hypothesis proposed under this research. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 61 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account