IAU Open Access

FACTORS AFFECTING BANK FRAUDS: THE CASE OF NIGERIA MSc THESIS

Show simple item record

dc.contributor.author Ibidapo, Taye George
dc.date.accessioned 2019-05-27T10:52:17Z
dc.date.available 2019-05-27T10:52:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2234
dc.description.abstract The banks according to the laws that establish them are primary set to play fundamental roles in aiding economic activities in the countries. As the being part of economic activities banking sector found itself more susceptible to fraud. Fraud has become a problem in banking system too. Fraud in the banking industry is a global problem and it is increasing in in Nigeria banking system. In Nigeria, The Central Bank of Nigeria (CBN) was established in 1958 and commenced operations in 1959. The supervisory institutions about fraud are The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), and The Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN). This paper investigates the macroeconomic factors affecting in Nigerian banking sector by using 1995-2013 annual data. To investigate this relationship two groups of data are used which can be defined fraud variables and macroeconomic variables of Nigeria. The used variables about the fraud are total amount involved in fraud, total expected loss in fraud, percentage of loss on total amount involved in fraud and total number of frauds; the used macroeconomic variables are population, exchange rate, interest rate, gross national income, gross domestic product. In the empirical application, descriptive statistics, graph and correlation analysis are used. The results show that the banking reform has no effect on fraud and crisis has significant effect on fraud in Nigeria. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Fraud tr_TR
dc.subject Banking Industry tr_TR
dc.subject Nigeria tr_TR
dc.subject Nigerian economic growth tr_TR
dc.subject Dolandırıcılık tr_TR
dc.subject Bankacılık Sektörü tr_TR
dc.subject Nijerya tr_TR
dc.subject Nijerya ekonomik büyümesi tr_TR
dc.title FACTORS AFFECTING BANK FRAUDS: THE CASE OF NIGERIA MSc THESIS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bankalar, bunları oluşturan kanunlara göre, ülkelerdeki ekonomik faaliyetlere yardımcı olmak için temel roller oynamaya hazırdırlar. Ekonomik faaliyetlerin bir parçası olarak bankacılık sektörü kendisini dolandırıcılıklara duyarlı bir konumda bulmuştur. Sahtecilik, bankacılık sisteminde de bir sorun haline gelmiştir. Dolandırıcılık bankacılık sektöründe küresel bir sorundur ve Nijerya bankacılık sisteminde artmaktadır. Nijerya'da, Nijerya Merkez Bankası (CBN) 1958'de kurulmuş ve 1959'da faaliyetine başlamıştır. Dolandırıcılıkla ilgili denetleyici kurumlar, Nijerya Mevduat Sigorta Kurumu (NDIC) ve Nijerya Bankacılar Kamu Kurumu Enstitüsü (CBN)'dür. Bu çalışma, 1995-2013 yıllık verilerini kullanılarak Nijeryalı bankacılık sektöründe etki eden makroekonomik faktörleri araştırmaktadır. Bu ilişkiyi araştırmak için, dolandırıcılıkla ilgili değişkenleri ve Nijerya'nın makroekonomik değişkenlerinden oluşan iki değişken grubu kullanılmıştır. Kullanılan, dolandırıcılıkla ilgili değişkenler: toplam dolandırıcılık miktarı, dolandırıcılık nedeniyle beklenen toplam kayıp, dolandırıcılığa bağlı toplam kayıp yüzdesi ve toplam dolandırıcılık sayısıdır; kullanılan makroekonomik değişkenler nüfus, döviz kuru, faiz oranı ve GAYRİ Safi Ulusal Gelir ve Gayri Safi Üretim’dir. Uygulama aşamasında tanımlayıcı istatistikler, grafikler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, bankacılık reformunun dolandırıcılık üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını ve krizin Nijerya'daki dolandırıcılık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 69 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account