IAU Open Access

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Hassani, Farnaz
dc.date.accessioned 2019-05-27T06:51:28Z
dc.date.available 2019-05-27T06:51:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2221
dc.description.abstract İşletmelerin uygun eleman bulması, zaman yönetimi ve işletmelerin maddi tasarrufu açısından önemlidir. Günümüz işletmelerinin bünyesinde faaliyet gösteren insan kaynakları yöneticileri ve işletmenin üst kademe yöneticilerinin göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisi de personel seçim sürecinin, etkili, kapsamlı, güvenilir ve hızlı geçmesidir. Bu çalışmanın temel amacı da, sadece işletmeler için değil; belki hayatımızın tüm aşamalarında, bir çok seçenek ve seçme faktörüyle yüzleştiğimizde, etkili ve hızlı karar verebilmemizi sağlamaktadır. Bu yüzden bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde insan kaynakları alanında personel seçimi ile ilgi gerçekleşen aşamalar ve bu aşamaların olumlu ve olumsuz yanları, bu aşamalar ve yöntemlerin oluşum tarihçesi ve aşamaları ve personel seçiminde kullanılan yöntemlerde yapılan güncel hatalar literatür taraması yoluyla incelenmiş olup, bu konular ile ilgili detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, personel seçimi yöntemlerinin hızlı ve güvenilir türlerinden olan, TOPSIS (Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi hakkında bilgi verilip, daha sonra iki farklı koşul için bu yöntem ile personel seçimi hesaplamaları gerçekleştirilmiş olup, sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Son bölümde TOPSIS yönteminin kullanılmasının, zaman tasarrufu etmek, doğru kararı vermek ve bilimin hızını kullanmak açısından, işletmeler ve genel olarak hayatımızın her hangi bir aşamasında gerçekleşecek olan bir karar verme olgusuyla karşılaştığımıza, ne kadar yararlı olacağı vurgulanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İnsan Kaynakları tr_TR
dc.subject Personel Seçimi tr_TR
dc.subject TOPSIS Yöntemi tr_TR
dc.subject Human Resources tr_TR
dc.subject Personnel Recruitment tr_TR
dc.subject TOPSIS Method tr_TR
dc.title İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Finding suitable employees is crucial for time management and financial savings of businesses. One of the issues that should be taken into consideration by top managers of human resources managers and company managers is the effective, comprehensive, reliable and rapid passage of personnel selection process. The main purpose of this study is not only for businesses; But also for us to make an effective and quick decision when we face many options and selection factors to choose anything at all stages of our lives. That is why my study consists of two parts. In the first chapter, the stages of personnel recruitment, the positive and negative aspects of these stages, the history and stages of the development of these steps and methods, and the methods used in personnel selection have been researched through literature review and detailed information has been provided. In the second part, the TOPSIS (Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution) method, which is one of the fast and reliable types of personnel recruitment methods, is given and then the personnel selection calculations are performed with this method for two different conditions and the results are compared with each other. Microsoft Office Excel program is used for these calculations. In the last section, we have summarized how using the TOPSIS method would be useful in terms of saving time, making the right decision and using the speed of science, during making a decisions that will take place at a certain stage of our life and our business. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 71 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account