IAU Open Access

MPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE GROWTH OF EMERGING ECONOMICS (TURKEY AND PAKISTAN)

Show simple item record

dc.contributor.author Baloch, Ali Bux
dc.date.accessioned 2019-05-26T10:31:48Z
dc.date.available 2019-05-26T10:31:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2193
dc.description.abstract Bu araştırmada, yükselen ekonomilerde Türkiye ve Pakistan’da doğrudan yabancı yatırımların, bu ülkelerin ekonomilerinin büyümesine olan katkısı incelenmektedir. Son yıllarda, Çin, Brezilya, Rusta, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüme, beraberinde bu hızlı büyüme içersinde, yabancılar tarafından yapılan doğrudan yatırımların etkisini gündeme getirmiştir. Özellikle de, Bhagwati (1978) yılında kullandığı model kullanılarak, Pakistan gibi gelişmekte olan bir ülke için iyi bir model oluşturup olamayacağı incelenmiştir. 1980-2015 arasında ki verilere dayalı yapılan çalışmada, her iki ülkede de, hem Türkiye hem de Pakistan da, doğrudan yatırım ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Doğrudan yabancı yatırım tr_TR
dc.subject Büyüme tr_TR
dc.subject Yükselen ekonomi tr_TR
dc.subject Pakistan ekonomisi tr_TR
dc.subject Türkiye ekonomisi tr_TR
dc.subject Foreign direct investment tr_TR
dc.subject Developing economies tr_TR
dc.subject Growth tr_TR
dc.subject Emerging economies tr_TR
dc.subject Pakistan Economy tr_TR
dc.subject Turkish Economy tr_TR
dc.title MPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE GROWTH OF EMERGING ECONOMICS (TURKEY AND PAKISTAN) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Diminishing the hole between residential reserve funds, speculation, bringing the most recent innovation and administration, know-how from created nations and foreign direct investment (FDI) assumes critical part in accomplishing fast financial development in creating regions. This study highlights the relation between economic growth and Foreign Direct Investment (FDI) in emerging economies of Turkey and Pakistan. The research focuses on the inflow of FDI and the economics of Turkey and Pakistan to find out the role of inflow of FDI over the economic growth. It shows that the inflow of FDI has a significant effect on Economic Growth using Gross Domestic Product (GDP) from period 2000 to 2015. When the relationship between FDI and Economics Growth was estimated using Gross Domestic Product; it has been found that there exists a strong positive relation between them the need desired results stand robust in the causality test and regression analysis. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 101 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account