IAU Open Access

SOSYAL MEDYADA PAZARLAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Narcı, Muhammed Talha Abdülkahhar
dc.date.accessioned 2019-05-26T10:28:47Z
dc.date.available 2019-05-26T10:28:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2192
dc.description.abstract Sosyal medya işletmeler ve tüketiciler açısından değerlendirildiğinde birçok avantaj sağlamaktadır. Sosyal medya sayesinde işletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmekte oluşan problemlere kısa zamanda yanıt verebilmektedir. Bu sayede işletmeler, müşteri odaklı davranabilmekte ve sürdürülebilirliklerini artırabilmektedirler. Diğer yandan tüketiciler, sosyal medyayı kullanarak ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve herhangi bir sorunla karşılaştığında da firmalarla direkt iletişime geçebilmektedirler. Bu sayede tüketiciler, ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanırlar. Bu çalışmanın amacı sosyal medyada gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin üniversite öğrencilerinin satın alma kararı üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde sosyal medya ve sosyal medyada pazarlama, ikinci bölümde tüketici davranışı kavramı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise konuyla ilgili daha önce yazılmış çalışmalarla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın dördüncü ve son kısmında sosyal medyada pazarlamanın tüketici satın alma kararı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaya yer verilmiştir. Araştırma için sosyal medya kullanıcısı olan ve internetten alışveriş yapan 384 lisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler “SPSS for Windows 16.0” istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.subject Sosyal Medyada Pazarlama tr_TR
dc.subject Tüketici tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.subject Satın Alma Kararı tr_TR
dc.subject Social Media tr_TR
dc.subject Social Media Marketing tr_TR
dc.subject Consumer tr_TR
dc.subject Consumer Behavior tr_TR
dc.subject Purchasing Decision tr_TR
dc.title SOSYAL MEDYADA PAZARLAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Social media provides many advantages for consumers and companies. Companies quickly respond to consumer’s needs and solve the problems of consumers as soon as possible, because of social media. Thus, companies can become costumer oriented and increase their sustainability. On the other hand, consumers can get information about their needs and can contact companies in case of any problem by using social media. Thus, consumers get the most out of these services and products. In this study- social media marketing and consumer purchasing decision have been studied. Aim of the research is to determine the effects of the social media marketing on consumer’s purchasing decision. In the first part of the study, the issues social media and social media marketing and in the second part, the concept of consumer’s purchasing has been explained in the third part, literature review has been made on previous writings. Lastly, in the fourth part of the study, a research on the effect of social media marketing on consumer purchasing behavior has been conducted. For the research, the questionnaire with 384 university students who use social media and shop online. The data obtained from the questionnaire application has been analyzed via “SPSS for Windows 16.0” statistical package programmed. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 110 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account