IAU Open Access

ETNİK PAZARLAMANIN SİYASAL İLETİŞİMDE KULLANIMI: 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ VE HDP KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Dinçer, Onur
dc.date.accessioned 2019-05-26T07:12:06Z
dc.date.available 2019-05-26T07:12:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2180
dc.description.abstract İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ile birlikte etnik grupların nüfus oranlarında da artış meydana gelmiştir. Teknolojinin de hızlı gelişimiyle iletişim, haberleşme, ulaşım, eğitim gibi hayatın birçok alanında meydana gelen değişimler ile birlikte insanların ihtiyaçları çeşitlenmiş ve pazarlama kavramı da önemini artırmıştır. Pazarlama anlayışı geliştikçe farklı stratejiler ortaya çıkmıştır. Siyasal pazarlama ve buna bağlı olarak etnik pazarlama kavramı kendisini göstermeye başlamıştır. İlk olarak ticari manada ortaya çıkan etnik pazarlama, siyasal pazarlama ile birlikte seçim kampanyalarında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle, etnik grupların yoğun olduğu toplumlarda etnik pazarlama da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de iktidar partisi olan AK Parti ve Kürtleri temsil ettiğini iddia eden HDP, 2015 genel seçimlerinde yoğun bir şekilde Kürt seçmene karşı etnik pazarlama stratejileri kullanarak, seçim sonuçlarında başarıya ulaşmaya çalışmışlardır. Bu çalışma, siyasal iletişim bağlamında seçim kampanyalarının içerisinde etnik pazarlama kullanımını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, etnik pazarlamanın siyasette kullanılmasıyla birlikte seçmenlerin “oy verme” davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığına dikkat çekilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Etnik pazarlama tr_TR
dc.subject Siyasal pazarlama tr_TR
dc.subject AK Parti tr_TR
dc.subject HDP tr_TR
dc.subject Seçim kampanyası tr_TR
dc.subject Ethnic marketing tr_TR
dc.subject Political marketing tr_TR
dc.subject AK Party tr_TR
dc.subject HDP tr_TR
dc.subject Election campaigns tr_TR
dc.title ETNİK PAZARLAMANIN SİYASAL İLETİŞİMDE KULLANIMI: 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ VE HDP KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol After the World War II, the dramatic growth of human population resulted in that ethnic and minority populations in countries around the globe have increased. With the rapid development of technology, the needs of people have diversified with the changes that have taken place in many fields of life such as interaction, communication, transportation and education, which highlighted the importance of marketing. In time, concepts of marketing have changed and developed because people saw the effectiveness of marketing. Subsequently, political and ethnic marketing have aroused. Although ethnic marketing was used for only commercial purposes at the beginning, it is usually used for political interests nowadays, mainly in election campaigns. Countries that comprised from different ethnic groups are more favorable and vulnerable to ethnic marketing and many studies have shown that ethnic marketing have densely used in such countries. For instance, both the ruling party; AK Party and HDP, which describes itself a representative of Kurds, targeted Kurds which is the highest crowded ethnic group, to get more votes from them in 2015. This thesis is designed to elaborate and highlight the use of ethnic marketing in election campaigns in terms of political communication. In this context, the following concepts have been examined: how voters have influenced by ethnic marketing and how their voting behaviors have changed. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 96 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account