IAU Open Access

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATINALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Farhadi, Gunay
dc.date.accessioned 2019-05-26T06:25:39Z
dc.date.available 2019-05-26T06:25:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2167
dc.description.abstract Çalışma esas olarak son dönemde yıldızı parlayan internetten alışveriş olgusunun tüketici satın alma davranışlarını oldukça farklı bir yapıya büründürmüş olduğu öngörüsüyle yapılmıştır. Esas amaç, tüketicilerin internetten alışveriş davranışlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle birinci bölümde elektronik ticaret konusu ele alınmış elektronik ticaretin başlangıcından itibaren gelişim süreci değerlendirilmiş, elektronik pazarlama konusuna ilişkin bilgilendirmede bulunulmuş, internetten alışveriş ve özel alışveriş siteleri konuları hakkında bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde tüketim kavramı ve tüketici davranışları konularına dair bilgiler sunulmuş, genel anlamda tüketim kültürü, modern tüketim kültürü ve bu kültürün nelerden etkilendiği hakkında bilgilendirmeler yer almıştır. Bölümün devamında tüketici davranışları ve tüketici davranış modellerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Son olarak tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar hakkında da bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın son bölümü araştırmaya ilişkin önemi yöntem, amaç, kısıtlar, model bilgileri sunulmuş, anket uygulamasından elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Araştırma, dördüncü bölümde sonuçlandırılmış ve tespitler sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tüketici tr_TR
dc.subject Tüketim tr_TR
dc.subject Satın alma tr_TR
dc.subject Consumer tr_TR
dc.subject Consumption tr_TR
dc.subject Purchase tr_TR
dc.title TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATINALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The study the shining star mainly in the last period, the phenomenon of shopping on the internet is quite different from consumer buying behaviour have been done with the premise that a structure burundurmus. The main objective of consumers ' online shopping behavior study. For this purpose, the subject of electronic commerce electronic trade in the first section is primarily taken up from the beginning of the development process can be evaluated, informed of related to the topic of electronic marketing has been notified, the information about online shopping and exclusive shopping sites is presented. In the second part, the concept of consumption and consumer behavior information on topics presented in general, consumer culture, and modern culture and this culture influences the consumer information about what's included. Provided information on consumer behavior patterns and consumer behavior in the rest of the chapter. Finally, the information about factors affecting consumer behavior is presented.The last section of the survey, the importance of the research, methods, objectives, constraints, model the information presented, the application of the findings from the survey were analyzed. Research, were concluded in the fourth chapter, and the findings are presented. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 81 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account