IAU Open Access

IMPACT OF OPEC POLICIES OVER THE GLOBAL ECONOMY: CASE OF USA

Show simple item record

dc.contributor.author Mzwri, Ameer Mahdi
dc.date.accessioned 2019-05-25T13:26:33Z
dc.date.available 2019-05-25T13:26:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2160
dc.description.abstract Bu araştırmaya dayalı çalışma, OPEC politikalarının küresel ekonomik görünümü tarihsel olarak nasıl şekillendirdiğini Amerika Birleşik Devletleri örneğiyle açıklamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, OPEC politikalarını ön plan düzeneği şeklinde kullanan ABD’nin küresel ekonominin güçlenmesindeki rolünü derinlemesine araştırmak ve süper güç ABD’den etkilenen OPEC politikaları sebebiyle dünya ekonomilerinin (özellikle de gelişmekte olan ülkelerin) karşılaştığı temel sorunlara ilişkin bir anlayış ortaya koymaktır. Ayrıca ABD’nin petrol bakımından OPEC’e olan aşırı bağımlılığını azaltma hususunda nasıl çaba sarf ettiğine ve petrol bağımsızlığı kazanmak adına ulusal kaynakları nasıl korumayı ve geliştirmeyi amaçladığına da değinilmektedir. Çalışma, OPEC politikalarının sonuçlarının, özellikle OPEC üyesi ülkelerle pekiyi ilişkileri olmayan ABD’ninki olmak üzere, dünya ekonomilerini şekillendirmede nasıl yardımcı olduğunu incelemek üzere karma metodolojiler kullanarak yürütülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject OPEC tr_TR
dc.subject Petrol Bağımlılığı tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Ekonomik Kalkınma tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject OPEC tr_TR
dc.subject Oil Dependence tr_TR
dc.subject Economy tr_TR
dc.subject Economic Development tr_TR
dc.subject Sustainability tr_TR
dc.title IMPACT OF OPEC POLICIES OVER THE GLOBAL ECONOMY: CASE OF USA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research-based study identified how OPEC policies have historically shaped global economic outlook; with a case example of United States. The main aim of this study was to reflect upon US’s role in strengthening of global economy using OPEC’s policies as the frontline mechanism and demonstrate an understanding of the key challenges confronted by world economies (especially emerging countries) by OPEC policies influenced by the super-power US. This also mentions how US has made efforts in reducing its overdependence on OPEC for oil, and how it aims to preserve and enhance national resources so as to gain oil independence. The study was directed using mixed methodologies to examine how the consequences of OPEC policies are helping shape world economies, especially of the US since it does not have very good relations with the OPEC member states in particular. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 45 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account