IAU Open Access

İŞVEREN MARKASINA YÖNELİK UYGULAMALARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ VE MEDİKAL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Bayrak, Muhammet Emin
dc.date.accessioned 2019-05-25T12:38:17Z
dc.date.available 2019-05-25T12:38:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2159
dc.description.abstract Politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik çevrede ortaya çıkan hızlı değişim ve gelişmeler, işletmeleri çok yoğun bir şekilde etkilediği gibi beraberinde tüketicilerin de işletmelerden beklentilerini farklılaştırmaktadır. İşletmeler, tüketicilerin bu beklentilerini ancak nitelikli ve yetenekli bir işgücü ile karşılayabileceklerinin farkına varmışlardır. Dolayısıyla nitelikli ve yetenekli işgücü, işletmelerin rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamada önemli bir itici güç olmuştur. Bu amaçla işletmeler için kaçınılmaz durum, bu nitelikli ve yetenekli çalışanları elde nasıl tutulacağıdır. İşletme yönetiminde özellikle insan kaynakları yönetimi alanında bu sorunun giderilmesi amacıyla işletmeler yeni uygulamaları kendi bünyelerinde uygulamaya başlamışlarıdr. Bunlardan biri de “İşveren Markası” çalışmaları ve uygulamalarıdır. “İşveren Markası” çalışmaları ile işletmeler, çalışanlarına fiziksel ve psikolojik beklentilerini dikkate alarak ve çağdaş bir yönetim anlayışı ortaya koyarak, çalışanların örgütsel bağlılığının arttırılmasını hedeflemişlerdir. Nitelikli ve yetenekli çalışanların örgütsel bağlılığının artmasıyla daha verimli hizmet ve kaliteli ürünler ortaya konulmaktadır. Böylece işveren markası uygulamaları sonucunda ortaya çıkan örgütsel bağlılık ile çalışanlar nezdinde işletmeye karşı aidiyet duygusu artarken, işverenler nezdinde de karlılığın artmasına katkı sağlamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İşveren Markası tr_TR
dc.subject İşveren Marka Yönetimi tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Employer Brand tr_TR
dc.subject Employer Brand Management tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.title İŞVEREN MARKASINA YÖNELİK UYGULAMALARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ VE MEDİKAL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Rapid changes and developments in political, economic, socio-cultural and technological environment, not only affect businesses in a great deal but also differentiate expectations of consumers from businesses. Businesses realized that they can meet consumers' expectations with a skilled and qualified workforce. Therefore, a skilled and qualified workforce becomes an impulsive power for businesses providing a competitive edge over its competitors. For this purpose, it becomes an unavoidable question for businesses that how to get and keep these highly qualified and skilled employees. Especially in the field of human resource management in business management, businesses have begun to implement new practices within their own organizations in order to resolve this problem. One of these study and practices is "Employer Brand". With "Employer Brand" studies, businesses took in consideration of the physical and psychological expectations of the employees and introduced a modern management concept. So, it is aimed to increase employees' organizational commitment. More efficient service and quality products are being introduced with the increase of the organizational commitment of the employees. Increased organizational commitment; increases a sense of belonging to the company for the employees and contributes to increased profitability for the employers. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 128 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account