IAU Open Access

TÜKETİCİNİN MARKAYA DUYDUĞU GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Mezhdinov, Mahmud
dc.date.accessioned 2019-05-25T07:56:17Z
dc.date.available 2019-05-25T07:56:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2150
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının amacı, İstanbul’daki tüketicilerin beyaz eşya ürünlerine duyduğu güvenleri ve marka sadakatlerini incelemek ve bunlarla ilişkili faktörleri ortaya koymaktır. Bu çerçevede hazırlanan çalışma altı bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmanın konusu, amacı kapsamına ilişkin bilgiler giriş bölümünde yer verilmiştir. İkinci bölümde tüketici ve marka ilişkisi, üçüncü bölümde marka ve marka güveni, dördüncü bölümde marka sadakati kavramları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Beşinci ve altıncı bölümde de araştırma detayları ve bulgulara değinilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırma 250 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler ve Ki–kare analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alımında belli bir markayı tercih edip etmemeleri arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile tercih ettikleri ilk beyaz eşya markası arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alımında aynı markayı tercih sıklıkları arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alma davranışlarında etkili olabilecek faktörler arasında ve katılımcıların beyaz eşya satın alımında belli bir markayı tercih etmeleri ile satın alma davranışlarında etkili olabilecek faktörler arasında ilişki olduğuna dair iki ana hipotez öne sürülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.subject Marka Güveni tr_TR
dc.subject Marka Sadakati tr_TR
dc.subject Consumer Behavior tr_TR
dc.subject Brand Trust tr_TR
dc.subject Brand Loyalty tr_TR
dc.title TÜKETİCİNİN MARKAYA DUYDUĞU GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of this study is to examine the trust of consumers in Istanbul and the white goods brand loyalty and reveal factors associated with them. study prepared in this context consists of six chapters. In the first part of the research, the purpose is stated in the preamble concerning the scope of information. The second part of consumers and brand association, the third part of the brand and brand trust, brand loyalty concepts are described in detail in the fourth chapter. In the fifth and sixth chapter it is also addressed to research details and findings. The population of the study consisted of individuals residing in Istanbul. The research was conducted with 250 participants. The data obtained from the analysis of the research results are evaluated by descriptive statistics and chi-square analysis. The purchase of white goods, demographic characteristics of the participants in the study between them would prefer a certain brand, the participants of the first white goods brand in their preferred demographic characteristics, the purchase of white goods, demographic characteristics of the respondents chose between frequency of the same brand, buy appliances with the demographic characteristics of the participants factors which might influence behavior and take between participants in the purchase of white goods to prefer a certain brand factors which might influence buying behavior has been suggested between the two main hypothesis that relationship. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 102 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account