IAU Open Access

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARARSIZLIK DURUMLARI İLE KENDİLERİNE SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ertaş, Didem
dc.date.accessioned 2019-05-25T07:22:34Z
dc.date.available 2019-05-25T07:22:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2147
dc.description.abstract Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin kendilerine saygı düzeyleri ile kişisel kararsızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Pendik ilçesinde bulunan Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi 12. Sınıfta öğrenim gören 139 u kız, 110 u erkek toplam 249 öğrenci ile çalışılmıştır. Söz konusu öğrencilere Kişisel Bilgi Formu, Kendine Saygı Ölçeği, Kişisel Karar Ölçeği uygulanmıştır. Form ve ölçeklerin uygulanışı 2015-2016 eğitim -öğretim yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Kişisel Bilgi Formunda; yaş, cinsiyet, anne baba mesleği ve eğitimi, oturduğu evin durumu, ailenin gelir düzeyi, ailedeki birey sayısı gibi değişkenler mevcuttur. Araştırma betimsel ve ilişkisel istatistiki işlemlere tabi tutulmuştur. Kişisel Bilgi Formu, Kendine Saygı Ölçeği, Kişisel Kararsızlık Ölçeğinden alınan puanlar belirlendikten sonra veriler SPSS (Statistical Pakage For Sacial Scientists for Windows Release 10.0) programında analiz edilmiş, manidarlığı p<0.05 düzeyinde sınanmış ve sonuçlar araştırmanın amaçlarına uygun olarak çizelgeler halinde sunulmuştur. Araştırma sonucuna göre Kendine Saygı ile Kişisel Kararsızlık arasında negatif yönlü, orta derecede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Kendine saygı düzeyi yüksek öğrencilerin kararsızlık düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Benlik tr_TR
dc.subject Benlik saygısı tr_TR
dc.subject Karar verme tr_TR
dc.subject Kararsızlık tr_TR
dc.subject Ego tr_TR
dc.subject Self esteem tr_TR
dc.subject Decision-making tr_TR
dc.subject İndecision tr_TR
dc.title LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARARSIZLIK DURUMLARI İLE KENDİLERİNE SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study was to find out the relation between self-esteem of high school students and their personal indecision. This study was carried out to 249 students(139 female, 110 male) personal information form, self-esteem scale, indecision scale. The students were attending to 12th classes in Istanbul-Pendik Gulizar Zeki Obdan Anatolia High School and Fatih Anatolia High School during 2015-2016 educational terms. Personal information form includes some variables such as age, gender, parents education and their jobs. It also included students' house situation and their family’s incomes as well as the number of individuals in their home. The research was analyzed by using descriptive and correlational analyses. Firstly, the score of self-esteem scale and indecision scale was determined and then the data was analyzed by SPSS. Meaningfulness was examined with p<0,05 level. Results were presented with tables. According to the results; there was a significant relation between self-esteem and indecision negatively. Namely, while the self-esteem of students was increasing, their indecision levels was decreasing tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 71 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account