IAU Open Access

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İDEAL LİDERLİK ALGILAMALARI VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Mizrahitokatlı, Nesim
dc.date.accessioned 2019-05-25T07:02:22Z
dc.date.available 2019-05-25T07:02:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2146
dc.description.abstract Dünyanın kuruluşundan beri yönetim konusu her zaman gündemde olmuştur. Çünkü toplu yaşama süreci başlayınca yöneten ve yönetilen konusu önem kazanmaya başlamıştır. Yöneten yönetilen sürecinin en önemli yanı yöneten boyutudur. Grup ya da toplumların varlıklarını devam ettirmelerinde yönetenlerin rolü çok büyüktür. Yönetenlerden en önemli görev de liderlere düşmektedir. Çünkü liderler, grup ve toplumlar içindeki birlik, beraberlik, dayanışma, hak ve hukuku tesis eden kimlerdir. Bu temel öğeler, grup ve toplumların güçlü olmalarını sağlayan temel taşlardır. Bu temel taşları yerinde ve zamanında en iyi uyumlu hale getiren liderlerdir. Kısaca liderlik, grup ve toplum hayatının varlık nedenidir. Bu çalışmayı bir vakıf üniversitesinin işletme bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilerine anket uygulayarak yaptık. İşletme bölümü öğrencilerini tercih etmemizin nedeni, bu öğrencilerin liderlik konusunu kapsayan dersleri almalarıdır. Amaç lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ideal liderlik algılamalarını belirlemektir. İşletme bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilerin ideal liderlik algılamalarını belirlemek amacıyla Araştırma verileri Kouzes ve Posner (2003) tarafından geliştirilen “liderlik Uygulamaları Envanteri (leadership Practices Inventory-LPI)” kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü bilgi formu, ikinci bölümü liderlik uygulamaları ölçeği (30 sorudan) oluşturmaktadır. Liderlik uygulamaları ölçeği beş alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler şunlardır: Model olma kategorisi, paylaşılan vizyon oluşturma, risk alma, tanıma ve taktir etme, takım çalışması oluşturma. Bu tezde 2015-2016 döneminde işletme bölümü son sınıfında ve işletme yönetimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilerin ideal liderlik algılamaları araştırılmıştır. Araştırmada anket, işletme son sınıfta okuyan (232 öğrenci) ve işletme yönetimi anabilim dalında yüksek lisans yapan (92 öğrenci) tüm öğrencilere uygulanmıştır. Toplam 324 öğrenciden veriler elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Algılama tr_TR
dc.subject Kişilik tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Güç tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Perception tr_TR
dc.subject Personality tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Power tr_TR
dc.title LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İDEAL LİDERLİK ALGILAMALARI VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Management issue has always been on the agenda since the foundation of the earth. Since when the process of collective living emerged, the issue of manager and managed began to gain importance. The dimension of manager is the most important part of the process of manager and managed. The role of manager has high importance on the survival of groups or society. Because leaders are the people who establish unity, solidarity, cooperariton and equity in group and society. This main principles are the keystone of groups and society entailing them to be strong and robust. Leaders adjust this keystones seasonable. Briefly, leadership is the reason of being for group and community life. This research was carried out by conducting a questionnaire to the undergraduate and gradaute sudents studying Management of Business Administration (MBA) in a foundation university. As the sudents studying business administariton take courses involving leadership, we preferred them as an experimental subject. Our goal is to determine the ideal leadership perception of undergraduate and gradaute sudents. Research data were collected by using Leadership Practices Inventory (LPI) developed by Kouzes and Posner (2003). The questionnaire involves two parts. The first part is composed of information form, the second part is composed of (LPI) involving questions. (LPI) consist of five subcategories. This categories are; establishing shared vision, risk taking, recognition, appraisal and establishing team work. In this dissertation, ideal leadership perception of senior students and gradaute sudents studying (MBA) in 2015-2016 term was searched. In the research, the questionnaire was held to senior students (232) and gradaute sudents (92) studying (MBA). Data were totally collected from 324 sudents. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 152 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account