IAU Open Access

SAĞLIK İLETİŞİMİ: KANSER HASTALARI İLE HEKİM İLİŞKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmaz, İlknur Deren
dc.date.accessioned 2019-05-25T06:59:19Z
dc.date.available 2019-05-25T06:59:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2145
dc.description.abstract Sağlık iletişimi, hasta, hekim, sağlık çalışanı, sağlık kuruluşu ve bu süreci kapsayan, sınırlandırılması mümkün olmayan bir kavramdır. Günümüzde hasta ve hekim ilişkisinin önemi gittikçe artmaktadır. Hasta, hekimi ile kurduğu iletişimden memnun olduğunda, kendini tedaviye daha rahat açabilmektedir. Sağlıklı iletişim, hastanın sağlığında önemli rol oynamaktadır. Hekimin hastayı muayene ederken, tıbbi terminolojisi ile iletişim kurması dahi hastanın iletişimde zorluklar yaşamasına sebep olabilmektedir. Hekim açısından değerlendirildiğinde, hastasına yeteri kadar zaman ayıramaması dahilinde iletişimin kısıtlanması açısından sebebiyet vermektedir. Hastanın, tedavisi hakkında hekimi tarafından yeteri kadar bilgiye sahip olması gerekmektedir. Hasta, tedavisi hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığında, sosyal mecralardan veya başka yollardan hastalığı ile ilgili yanlış bilgiler edinebilmektedir. Bu durum hastanın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hasta ve hastalık kavramlarında, hasta hakları kavramı ortaya çıkmaktadır. Hasta hakları kavramı, hem hastanın haklarını, hem de hekimi koruma altına almaktadır. Hasta hakları kavramı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Hekim tarafından, hastaya yapılan tedavi ile birlikte aralarında bir iş birliği doğmaktadır. Hasta ve Hekim arasında oluşan bu iş birliği, hastanın tedavisinde iyileşme sağlamayı amaçlamaktadır. Hekim, hastaya uyguladığı müdahaleler esnasında, tedavi hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaparak, hasta hakları ve hasta rızası kapsamında, hastanın rızasını almaktadır. Hasta, kendi tedavisi ile ilgili karar verme ve tedaviden çekilme haklarına yasal açıdan sahiptir. Hekim ve hasta ilişkisinde, etkin ve sağlıklı iletişimin oluşabilmesi, hekimin hastayı dinleyebilmesi, hastanın hekime güvenmesi ve hekimin empati yeteneğini geliştirebilmesi ile birlikte sağlanabilmektedir. Empati, hekimlerin hastaya karşı kullanması gereken ve iletişimde pozitif bildirimler sağlayan bir kavramdır. Hasta ve hekim arasındaki ilişkide, hekim tarafından, hastaya onun dünyasından baktığı anlamını veren ve aralarındaki iletişimde önem arz eden bir kavramdır. Hastasına karşı, empati uygulayabilen bir hekim, hastayı tamamen algılayabildiğinden, hasta ile iletişimde başarılı olmaktadır. Hekimin hastayı dinlemesi ise, hastayla karşılaştığı andan itibaren, hastanın söylediklerini bütünüyle algılayabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma sonuç olarak, hasta ve hekim ilişkisindeki olması gereken iletişimi ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sağlık iletişimi tr_TR
dc.subject Hasta hekim ilişkisi tr_TR
dc.subject Sağlıklı iletişim tr_TR
dc.subject Hekim ve hasta iletişimi tr_TR
dc.subject Health communication tr_TR
dc.subject Patient-physician relationship tr_TR
dc.subject Healthy communication tr_TR
dc.subject Physician and patient communication tr_TR
dc.title SAĞLIK İLETİŞİMİ: KANSER HASTALARI İLE HEKİM İLİŞKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Health communication is a concept that cannot be restricted and it covers patients, physicians, health care workers, health care providers and whole process between these parts. Today, the importance of the patient-doctor relationship is increasing. When patients are satisfied with the communication established with their physicians, they can open themselves to treatment more comfortably. Health communication plays an important role in the patient's health. When physicians examine their patient, even communicate with medical terminology causes the patient to experience difficulties in communication. In terms of physicians, not sparing enough time to patient causes the communication problems. The patient needs to be informed about on her/his treatment by the physician. When the patients have not enough information about the treatment, they can get wrong information about the disease from the social media or other means. This can affect the patient's healthy negatively. The concepts of patient and disease bring to mind the patient rights. Patient rights protect both the rights of patients and the physicians. They are important to improve and enhance health services. Treatment of patients by the physicians creates a cooperation between them. This cooperation aims to ensure an improvement in patients’ treatment. The physicians obtain the patients’ consent within the scope of patient rights and consent by providing the required information about the treatment during the interventions they carry out. Patients legally have the right to decide regarding their own treatment and quit the treatment. Effective and healthy communication between physicians and patients can be ensured by physicians listening to and empathizing with patients, and patients trusting physicians. Empathy provides positive returns in communication and should be used by physicians for patients. It means that physicians can look from patients’ perspective and important in the communication between them. Physicians who can empathize with their patients can have a successful communication with them since they can completely understand them. In addition, physicians’ listening to their patients can only be possible by completely perceiving what their patients say from the minute they met the patients. This study aims to reveal the communication that should exist between patients and physicians. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 121 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account