IAU Open Access

Teacher’s Burnout and Determining the Most Important Components of Burnout with a Case Study on Academic Staff

Show simple item record

dc.contributor.author Kazemghamsari, Azin
dc.date.accessioned 2019-05-25T06:48:05Z
dc.date.available 2019-05-25T06:48:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2142
dc.description.abstract This thesis investigates the job burnout level of teachers of Istanbul Aydin University. In this study, burnout is considered as a three-dimensional syndrome (i.e. emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment) that is measured with the ‘Maslach Burnout Inventory’. The data were analyzed quantitatively by using statistical software (SPSS). Data collected from 135 teachers. Analysis the data revealed that in all three aspects, burnouts for male are more than females. Moreover lack of personal accomplishment has the most unity with the age of teachers at the next level emotional exhaustion. It was also seen that elder teachers have more burnout and the more experience will lead to more burnout of teachers. This study implied that in order to cope with burnout and increase teacher effectiveness, teachers’ working conditions should be improved and specific intervention programs should be designed to meet the needs of the participants. Furthermore, the study also revealed that organization need for a carefully plans by paying more attention to the teacher. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Job Burnout tr_TR
dc.subject Maslach Burnout Inventory tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.subject Mesleki Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Maslach Tükenmişlik Envanteri tr_TR
dc.subject Öğretmenler tr_TR
dc.title Teacher’s Burnout and Determining the Most Important Components of Burnout with a Case Study on Academic Staff tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bu tezde, Aydın Üniversitesindeki öğretmenlerin işlerindeki tükenmişlik seviyesi araştırılmaktadır. Bu araştırmada tükenmişlik durumu üç boyutta incelenmiştir ( duygusal çöküş, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı) ve bu araştırma ‘Maslach Tükenmişlik Envanteri’ ile ölçülendirilmiştir. Bu bilgiler üç durumda da analiz edildiğinde, erkeklerin bayanlara göre daha fazla tükenmişlik sendromu yaşadığını ortaya koyuyor. Bununla boyutlardan düşük kişisel başarı, öğretmenlerin yaşlarıyla ilgili olarak bir sonraki aşama olan duygusal çöküşte bir birleşme oluşturuyor. Araştırmalarda görüldü ki yaşça büyük olan öğretmenlerin tükenmişlik sendromu yaşlarıyla doğru orantılı, yani ne kadar fazla tecrübeli olurlarsa o kadar öğretmenlerin tükenmişlik hali artıyor. Araştırma gösteriyor ki öğretmenlerin tükenmişlik halini azaltıp onları etkili kılabilmek için, öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmeli ve katılımcıların taleplerini karşılamak için bu konuyla ilgili iyileştirme programları dizayn edilmelidir. Ek olarak, bu araştırma gösteriyor ki organizasyon öğretmenlere çok dikkat ederek çok titiz bir şekilde planlanmalıdır. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 79 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account