IAU Open Access

THE RELATIONSHIP BETWEEN HAMAS AND IRAN AFTER THE SYRIAN UPRISING

Show simple item record

dc.contributor.author Kraizim, Khaled F.
dc.date.accessioned 2019-05-25T05:39:03Z
dc.date.available 2019-05-25T05:39:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2125
dc.description.abstract Bu çalışma 2006 -2013 yılları boyunca İran'ın Hamas'a karşı uyguladığı dış politikayı değerlendirmektedir. 2006'da Filistin'de parlamento seçimlerini kazanan Hamas ve kurulan hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti gibi bazı müslüman ülkeler dışında bölgesel ve uluslararası alanda tanınmadı. İran’ın, seçilen Filistinli hükümet için desteğini hemen ilan etmesiyle, İran ile Hamas arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı fakat sonrasında bazı olaylar taraflar arasındaki ilişkileri zedeledi. 2013 yılı Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi için önemli bir sene oldu.Hamas zaferini gören ve onun manevi babası kabul edilen Mısır Cumhurbaşkanı Muhhamed Mursi ve Müslüman Kardeşler ülkeden izole edildi. Bu çalışma tanımlayıcı, analitik, tarihi bazı araştırmalara, dış politika gorüşlerine ve genişletilen analizlere dayanmaktadır. Ayrıca , araştırma aracı olarak uzmanların ve resmi görevlilerin fikirlerine de yer verilmistir.Çalışma dört bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; İran'n dış politikasının dinamikleriyle mücadele, İran ve Hamas arasındaki ilişkiler , ilişkilerin Filistin’e ve İran’ın Hamasa karşı uyguladığı politikaya etkisi, ayrıca bu siyasette Arap baharının oynadığı rol incelenmektedir. Çalışma taraflar arasındaki ilişkilerle alakalı olarak bölgesel ve uluslararası olası seneryoları vererek sonlanmaktadır. Çalışmada farkedilmiştir ki Suriye krizindeki farklı pozisyonlarına rağmen ; İran'da Filistin meselesi siyasi karar alımında ana kaygılardan biridir ve Filistin direnişini desteklemek için İsrail ile karşı karşıya gelmek gereklidir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Hamas tr_TR
dc.subject İran tr_TR
dc.subject Dış Politikası tr_TR
dc.subject Arab baharı tr_TR
dc.subject Suriye tr_TR
dc.subject Hamas tr_TR
dc.subject Iran tr_TR
dc.subject Foreign policy tr_TR
dc.subject Arab spring tr_TR
dc.subject Syria tr_TR
dc.title THE RELATIONSHIP BETWEEN HAMAS AND IRAN AFTER THE SYRIAN UPRISING tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study examines the Iranian foreign policy towards the Islamic Resistance Movement (Hamas) during the period (2006-2013), which saw the movement's victory in the parliamentary elections in 2006, and the formation of its government, which was boycotted regionally and internationally except for some Islamic countries such as the Islamic Republic of Iran which announced from the first moment its support for the elected Palestinian government, boosting the relationship between Iran and Hamas, yet some events led to the decline in this relationship between the two parties. The year 2013 represents a crucial year in Hamas’ rule of the Gaza Strip, when Mohammed Morsi, the Egyptian president was isolated as well as the Muslim Brotherhood, which is the spiritual father of the Hamas Movement. The study relied on several research approaches, including the descriptive, analytical, historical approaches and the analysis of strengths and foreign policy approaches. In addition, the researcher used interviews with specialists and officials as a research tool. This study falls in four chapters, which deals with the elements of Iran's foreign policy, which touches on the relationship between Iran and Hamas. It also addressed the impact of these changes on the Palestinian arena during that period on Iran's foreign policy towards Hamas, and the impact of the Arab revolutions on this policy. The study concluded by presenting a review of the possible future scenarios between the two parties at the regional and international levels. The study found that the Palestinian issue is of major concern to the political decision-maker in Iran, and to support the Palestinian resistance is necessary to confront Israel despite the different positions on the Syrian crisis. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 75 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account