IAU Open Access

AN INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON L2 ACHIEVEMENT IN TURKISH INTERMEDIATE LEVEL OF EFL SPEAKERS

Show simple item record

dc.contributor.author Jocelyn Ojo, Damilola
dc.date.accessioned 2019-05-24T13:48:13Z
dc.date.available 2019-05-24T13:48:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2121
dc.description.abstract Since the dawn of psychology, there have been studies conducted to understand human beings behavior and reason behind these actions and reactions and how it affects language acquisition, including L2 acquisition. This study examined the awareness of temperament types among Turkish L2 speakers, and went on to analyze if and how the various temperament affect language learning, acquisition and skills in intermediate level Turkish English language learners. The primary data consisted of 50 males and females to make a total of 100, all took a personality test to determine the category they belong to in their temperament, and in addition went through tests based on different language: vocabulary, grammar, comprehension, and reading, while also being tested in an oral interview for the speaking aspect of L2. The subjects for data collection were purposively selected, and the collated data were analyzed using SPSS (version 20.0) while utilizing ANOVA and Spearman’s Correlation Analysis. The findings showed that there was a limited knowledge of what the four temperaments are by the respondents. However, some have an idea what their temperaments might be. This means that majority are aware of the differences in human behavior, and some actually took their time to study what temperaments may be and how it affects human behavior. There was the high awareness of sanguine-phlegmatic tendencies by the respondents. In addition, the role that temperament played in reading is important, which means that the temperament one has goes a long way to either positively or negatively influence the ability to read in English. However, when it came to writing, speaking and listening, the influence of temperament may not be important as they were not significantly correlated to any temperament type. The study concluded that the findings have serious implication for both the students of EFL and the language teachers, and that temperament shows some kind of role in the performance of the second language learning in Turkish learners. Also the teachers should encourage the most reticent students by increasing opportunities for communication and try to make sure that the most outspoken do not drown the latter or hinder them from learning. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject EFL Speaking tr_TR
dc.subject Personality tr_TR
dc.subject Eysenck tr_TR
dc.subject Phlegmatic tr_TR
dc.subject Sanguine tr_TR
dc.subject Choleric tr_TR
dc.subject Melancholic tr_TR
dc.subject L2 tr_TR
dc.subject L1 tr_TR
dc.subject SLA tr_TR
dc.subject EFL tr_TR
dc.subject Konuşma tr_TR
dc.subject Kişilik tr_TR
dc.subject Eysenck tr_TR
dc.subject Ağırkanlı tr_TR
dc.subject İyimser tr_TR
dc.subject Asabi tr_TR
dc.subject Melankoli tr_TR
dc.subject L2 tr_TR
dc.subject L1 tr_TR
dc.subject SLA tr_TR
dc.title AN INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON L2 ACHIEVEMENT IN TURKISH INTERMEDIATE LEVEL OF EFL SPEAKERS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Psikoloji cıktigindan beri insan davranışları ve düşüncelerine dayalı yanı hareketleri, tepkileri ve dil edinmesi gibi çalışmalar sürmüştü. Şu çalışmalar Türkçe L2 konuşanların arasındaki mizaç türlerinin farkında olmalarını inceler, ardından şu çeşitli mizaçları, dil öğrenmek, edinmek, orta düzey seviyesinde Türkçe İngilizce dilini öğrenenlerin yeteneklerinin Eger ve nasıl etkilendiğini analız eder. Genel toplam 100 olmak üzere temel veri 50 kız ve erkeklerden oluşmuştur. Mizaçlarının hangi kategoride olduklarını belirlemek için herkes kişilik test almıştı, ardından farklı dile dayalı testler yapılmış; kelime hazinesi, gramer, anlama ve okuma hâlbuki hem sözlü mülakatında L2 konuşanların yönlerini test edilmiştir. Bilgileri toplamak için konuyu kasıtlı olarak seçilmiştir ve alınan bilgiler SPSS ile analize edilmiştir.(versiyon 20.0) ayrıca ANOVA ve spearman kolerasyon analizini kullanılmıştır. Cevap niteliğine göre bulgular sınırlı bir bilgiler olduğunu göstermiştir. Ancak bazıları kendi mizaçlarının ne olduğunu fikir sahipler. Cevap niteliğine göre çok yüksek umutlu-duygusuz eğilimlerin farkındalığı vardır. Ek olarak okumakta mizaçların aldığı rol çok önemlidir. Ancak yazmak, okumak ve dinlemeye gelince mizaçların etkileri olmayabilir çünkü herhangi mizaç türüne anlamlı ilişki göstermemiştir ve şu mizaçlar Türkçe öğrenenlerden ikinci dili öğrenenlerin performansta bir rol gösterir. Ayrıca öğretmenler en suskun öğrencileri teşvik etmesi için iletişim fırsatlar artırmalıdır, ve en açık sözlü olanlar diğerleri başvurmadan veya öğrenmelerini engellememesi için gayret göstermelidir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 79 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account