IAU Open Access

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİ UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Akmugan, Abdulhadi
dc.date.accessioned 2019-05-24T13:39:46Z
dc.date.available 2019-05-24T13:39:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2120
dc.description.abstract Globalleşme, finansal piyasaların ve yönetiminin gelişmesi, uluslararası şirketlerin giderek artması ve bununla doğru orantılı olarak sermaye piyasalarının gelişip büyümesi, daha doğru, daha güvenilir ve karşılaştırılabilir mali tablolar ve analizlerin hazırlanması ihtiyacını oluşturmuş ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ulusal ve uluslararası işletmeler finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları yer alan kurallara göre hazırlayarak rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Dünyada yer alan ülkeler Ulusal ve uluslararası işletmelerden kendi vergi yasalarının koyduğu kurallar çerçevesinde elde edilen gelir üzerinden vergi almaktadırlar. Uluslararası Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartlarının finansal raporlama ve kayıt kurallarını ortaya koyarken, vergi düzenlemeleri de vergi kurallarını ortaya koymaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartlarının amaçları ile vergi kurallarının amaçlarının farklı olması, işletmelerin kazançları üzerinden hesapladıkları vergilerin raporlanmasında etkili olmaktadır. Vergi kurallarına göre belirlenen devlete ödenecek vergi ile muhasebe Standartlarına göre belirlenen vergi giderinin aynı anda finansal tablolara yansıtılabilmesi, ancak ertelenmiş vergilerin finansal raporlanması ile mümkün olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Muhasebe ve denetimi tr_TR
dc.subject IFRS tr_TR
dc.subject Bağımsız denetim tr_TR
dc.subject Accounting and supervision tr_TR
dc.subject UFRS tr_TR
dc.subject Independent audit tr_TR
dc.title TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİ UYGULAMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Globalization, development of finacial markets and management, gradual increase in the number of international companies and development of capital markets have leaded to the need of preparing safer and comparible finacial statement in addition to the Standards of International Finance Reporting. National and International Companies have been strengthening their compatitive capacity by preparing their finacial statements according to International Finance Reporting and Accountancy Standards. Existing countries collect taxes from national and international companies using the laws based on their national tax system.While International Finance Reporting and Accountancy tandartsa re revealing the rules for financial reporting and registration, tax regulations reveal tax rules. The difference between the aims of International Finance Reporting and the aims of tax rules has an effect on the reporting of the calculation of the taxes based on companies’ winnings. Reflecting the taxes which are defined according to Tax Rules, and which are to be paid to the government, with the tax expenditures which are defined according to Accountancy Standards to the financial statements at the same time is only possible by financial reporting of deferred tax. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account