IAU Open Access

TOPLUMSAL ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE BELEDİYELERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

Show simple item record

dc.contributor.author Özdilek, Atakan
dc.date.accessioned 2019-05-24T07:47:52Z
dc.date.available 2019-05-24T07:47:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2102
dc.description.abstract Hazırladığımız bu çalışma, ülkemizde giderek artan toplumsal şiddet olaylarını kuramsal açıdan irdelemeyi hedeflemektedir. Sosyolojik açıdan şiddet olgusu çok sayıda değişken tarafından çözümlenmektedir. Bu çerçevede, bireylerin kültürel yapısı, sosyalleşme biçimi ve aile yapısı gibi faktörlerin bireylerin şiddete eğilimli olmalarında veya şiddet davranışlarını sergilemelerindeki etkisi ve rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Şiddetin yayıldığı alanları ve yerel yönetimlerin şiddeti önlemek adına üzerine düşen sorumlulukları araştırmak ve sonuç olarak şiddet davranışlarının kültürel, yapısal ve etkileşimsel faktörlerden oluşan genel bir kuramsal perspektif tarafından daha iyi çözümlenebileceği gibi engellenebileceği de ileri sürülmüştür. Belediye ve toplumsal şiddet doğrudan bağlantılı değildir ve yerel yönetimlerin yaptırım gücü sınırlıdır. Fakat araştırmamızın kapsamında yerel yönetim anlayışına farkındalık getirmek ve toplum düzenine katkı sağlamak amaçlandığı için yerel yönetimler ve toplumsal şiddet ilişkisi kurularak çözüm yolları aranmıştır. Araştırma konumuza siyasal şiddet ve terör dahil edilmemiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Toplumsal şiddet tr_TR
dc.subject Belediye tr_TR
dc.subject Kent tr_TR
dc.subject Social violence tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.subject City tr_TR
dc.title TOPLUMSAL ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE BELEDİYELERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this thesis, we aim to examine social violent events in institutional perspective. Sociologically, case of violence has too many variables. In this picture we are trying to explain roles of cultural structure of individuals, type of socialization and family structure factors in tendency to violence and violence acts. We study, areas of the violence and the responsibilities of the local authorities for prevent violences. As a result we claim that violent behaviours could be resolved an deven stopped by general theoretical perspective that consist of cultural, structural and interactive factors. Municipality and social violence are not linked directly and sanctions of municipalities are limited. But because of we aim to aware local authority approach and contribute social order we interralete with local authorities and social violence. We did not add political violence and terrorism in our research. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 79 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account