IAU Open Access

TARİFE VE KOTALARIN ULUSLARARASI TİCARET YAPAN KOBİ’LERE ETKİSİ: BİR ÇALIŞMA KONUSU: TÜRK TEKSTİL KOBİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Akgöl, Gamze
dc.date.accessioned 2019-05-24T07:31:25Z
dc.date.available 2019-05-24T07:31:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2096
dc.description.abstract Küreselleşmenin temel hedeflerinden biri, uluslararası ticaretin serbestleşmesidir. Türkiye’de ki ticaretin küreselleşmesi yolunda atılan ilk adım Gümrük Birliği Ankara Antlaşması ve katma Protokolü esas alarak 1 Ocak 1996 yılında gerçekleştirmiştir. Küreselleşme yönünde Türkiye’nin de içinde bulunduğu gümrük birliği antlaşması gibi antlaşmalar imzalandıktan sonra ekonomik ticari bütünleşmeler olmuştur. Ancak ekonomik ticari bütünleşmelerin içerisinde Türkiye yer almamıştır. Türkiye ve diğer ülkelerinde yer aldığı gümrük birliği antlaşması uluslararası ticaretin serbestleşmesinin önündeki engellerden biri olan ithalat – ihracatta alınan vergilerde, tarifelerde indirim sağlamaktadır ve kotalarda uygulanan sınırlamaların önemli ölçüde Gümrük Birliği antlaşması ile indirim sağlanmıştır. Gümrük Birliği antlaşması Türkiye’nin uluslararası ticaretini önemli ölçüde etkilemiş, sonuçları sayısal olarak da gözlemlenmiştir. Gümrük Birliği antlaşması Türkiye’nin uluslararası ticaretini etkilediği gibi uluslararası ticaret yapan işletmeleri de yakından ilgilendirmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject Uluslararası Ticaret tr_TR
dc.subject Tarife tr_TR
dc.subject Kota tr_TR
dc.subject KOBİ tr_TR
dc.subject Globalization tr_TR
dc.subject International Trade tr_TR
dc.subject Tariff tr_TR
dc.subject Quota tr_TR
dc.subject SME tr_TR
dc.title TARİFE VE KOTALARIN ULUSLARARASI TİCARET YAPAN KOBİ’LERE ETKİSİ: BİR ÇALIŞMA KONUSU: TÜRK TEKSTİL KOBİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol One of the main objectives of globalization is the liberalization of international trade. The first step towards the globalization of trade in Turkey was carried out in January 1, 1996 based on the Customs Union Agreement of Ankara and Additional Protocol. Globalization direction in which Turkey had found in such treaty have been signed a customs union agreement then economic trade integration has been. However, Turkey has not taken place in the economic trade integration. The customs union agreement offers discounts which obstacles to liberalization of international trade like import - export taxes and tariffs. Also Turkey raised the quota limit by courtesy of customs union agreement. Customs Union agreement, significantly affected Turkey’s international trade, results are observed in numbers and enterprises engaged in international trade is closely related to Customs Union agreement. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 113 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account