IAU Open Access

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BARINMA İÇİN YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ : 3D YAZICI İLE UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Deksi, Ammar
dc.date.accessioned 2019-05-24T07:04:24Z
dc.date.available 2019-05-24T07:04:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2088
dc.description.abstract Bu araştırma afet durumlarında barınakların tasarımı ile ilgilidir ve 3D yazıcı teknolojisine bağlı olarak yeni bir çözüm önerisi ortaya koymayı hedeflemektedir. Öncelikle, konunun amacı tanımlanmış ve önemi hakkında genel fikir oluşturulmaya çalışılmış, daha sonra olağanüstü durum aşamaları açıklanmıştır. Bundan sonra, barınkaların uygulanabilirlik ilkeleri gösterilmiş ve dayanak olarak barınaklarda uygulama tekniklerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu uygulama teknikleri üc sınıfa (çadırlar, prifabreka barınaklar ve kerpiç barınaklar) bölünmüştür. Ayrıca, tüm sistemler şuanda kullanan tekniklerin genel değerlendirme sonucuna yönelik örneklerle ve ayrıntıları ile desteklenmiştir. Öte yandan, uygun bir çözüm bulmak amacıyla, 3D yazıcı teknolojisi ayrıntılı olarak ele alındı ve tüm özelliklerine açıklık getirilmiştir. Araştırmanın son bölümünde, çamur barınakları için yeni bir tasarım önerisi yapılmış ve bu tasarım önerisi 3D yazıcı teknolojisi kullanarak nasıl yapılabileceği açıklanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Afet tr_TR
dc.subject Barınma tr_TR
dc.subject Barınak tr_TR
dc.subject 3D Yazıcı tr_TR
dc.subject Disaster tr_TR
dc.subject Housing tr_TR
dc.subject Shelter tr_TR
dc.subject 3D Printing tr_TR
dc.title OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BARINMA İÇİN YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ : 3D YAZICI İLE UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research concerns the design of shelters in disaster cases and aims to find a novl solution depending on 3D printing technology. Initially, a general picture about the subject and how important it is has been introduced, then the post-disaster stages was clarified. After that, the shelters building principles were reviewed and adopted as a base for evaluating the shelters systems which are sudivided into: tents, prefabricated shelters and earth shelters. Moreover, all systems were supported with examples and details for concluding the general evaluation of the currently using techniques. In the other hand, in order to find a suitable solution, 3D printing technology was discussed in detail and all its properties were clarified. The final part of the research is the conclusion that contains a new design for a mud shelter and initial vision of how it could be made by 3D printing technique. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 107 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account