IAU Open Access

ELEKTROMETAL KAPLAMA İŞLEMLERİNDE HAZOP RİSK DEĞERLENDİRMESİ ; ÖRNEK UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Çetinkaya Uzun, Reyhan
dc.date.accessioned 2019-05-24T05:57:22Z
dc.date.available 2019-05-24T05:57:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2079
dc.description.abstract İş sağlığı ve güvenliği kavramı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna uygun olarak düzenlenip, denetlenebilir bir mekanizma halinde olması çalışanın karşılaşacağı tüm risklerin en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bunun için öncelikli olarak hangi sektöre ne tür düzenlemelerin ve kuralların getirilmesi gerektiğini belirlemek için o sektörün hangi tehlike grubunda oluğunu, çalışanlara özel hangi mesleki eğitimin verileceğinin belirlenmesi için gerekli yönetmelikten yardım alınması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin oluşturacağı risklerin ne denli kabul edilebilir ya da edilemez olduğunu belirlemek için öncelikle risk değerlendirme yönetmeliğine uygun olarak kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Literatürde pek çok risk değerlendirme çeşidi bulunmaktadır. Ancak her risk değerlendirmesi tüm sektörlere uygulanabilir gibi gözükse de bir işyerinin bulunduğu sektör ve gerçekleştirdiği proses ele alındığı vakit o iş yeri için daha spesifik bir çalışma yapılması gerekmektedir. Elektrometal kaplama işlemlerinde pek çok kimyasal bir arada kullanıldığı için detaylı bir risk değerlendirmesi için en uygun yöntem olan HAZOP Risk Değerlendirmesi Yöntemi tercih edilmiş ve bu yöntemin nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İş Sağlığı ve Güvenliği tr_TR
dc.subject Risk Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject HAZOP Risk Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Elektrometal Kaplama tr_TR
dc.subject Occupational health and safety tr_TR
dc.subject Risk assessment tr_TR
dc.subject HAZOP tr_TR
dc.subject Electro metal coating tr_TR
dc.title ELEKTROMETAL KAPLAMA İŞLEMLERİNDE HAZOP RİSK DEĞERLENDİRMESİ ; ÖRNEK UYGULAMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Occupational health and safety concept, No. 6331 Occupational Health and Safety in conformity with the law provides at least the reduction of all the risks facing employees to be in an auditable mechanism. For this purpose, primarily to determine which sector what should the introduction of such regulations and rules that the industry in which the groove in the danger group, taking help from the necessary regulations to determine whether given special which vocational training for employees is necessary. Also, must be made available in the workplace exists or the risks posed dangers that may come from outside to determine how acceptable or is not primarily in accordance with the Risk Assessment is a comprehensive risk assessment. There are many types of risk assessment in the literature. However, any risk assessment that may seem to be applied to all sectors of the business sector and the time taken should be made more specific process carried out a study for that work. HAZOP is the most appropriate method for a detailed risk assessment for many chemicals are used in a combination of electro metal plating Risk Assessment Method This method is preferred and are given information about how to implement. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 104 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account