IAU Open Access

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK KİMLİĞİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI (TELEVİZYON KOZMETİK REKLAMLARINDA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME)

Show simple item record

dc.contributor.author Derince, Müşerref
dc.date.accessioned 2019-05-23T13:10:25Z
dc.date.available 2019-05-23T13:10:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2073
dc.description.abstract Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkek arasındaki toplumsal rol farklılıklarını ortaya koymaktadır. Toplumsal cinsiyet kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın gözle görülür bir kitle iletişim aracı olan televizyonda daha net görülmektedir. Televizyon reklamları toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesinde önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu çalışmada kozmetik reklamlarda oluşturulan bütünce kapsamında kadın ve erkek toplumsal cinsiyet temsilleri gösterge bilimsel yöntemi ile çözümlenecektir. Çalışma dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet gelişim kuramları açıklanmıştır. İkinci bölümde toplumsallaşma ürünü olarak toplumsal cinsiyet ve kitle iletişim araçları ile ilişkisi açılanmıştır. Üçüncü bölümde televizyon reklamları toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Paris Göstergebilim Okulu ve Greimas‟ın “eyleyensel modeli” açıklanmış,“Yeni Dove Men” ve” Axe Dark Temptation” kozmetik reklam filmleri göstergebilimsel olarak çözümlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Toplumsal cinsiyet tr_TR
dc.subject Televizyon kozmetik reklamları tr_TR
dc.subject Greimas tr_TR
dc.subject Göstergebilimsel tr_TR
dc.subject Public gender tr_TR
dc.subject Cosmetic television ad tr_TR
dc.subject Greimas tr_TR
dc.subject Semiotic method tr_TR
dc.title TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK KİMLİĞİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI (TELEVİZYON KOZMETİK REKLAMLARINDA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The concept of (public) gender is based on differences between masculinity and femininity. It also differs according to the various cultures. These differences between cultures are better visible in TV advertising and media. TV commercials are very important in reformation of public gender. In this study, with the help of semiotic method masculinity and femininity in the TV cosmetic commercials will be examined. The study is divided into four sections. In the first section, the concept of gender and the gender theories will be described. In the second section, the gender as a product of socialization and the relationship between media will be explained. Then in the third section, tv commercials will be explained in terms of gender roles. Finally in the last chapter, Paris School Semiotics and Greimas will be examined and “New Dove Men” and “Axe Dark Temptation” will be resolved with the help of “semiotic method“ as cosmetic ads. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 92 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account