IAU Open Access

A RESEARCH FOR THE NEW GENERATION OF MOBILE SOLUTIONS WITH TECHNOLOGY-MANAGEMENT AND EVOLUTION COMPONENT

Show simple item record

dc.contributor.author Şentürk, Gamze
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:58:15Z
dc.date.available 2019-05-23T06:58:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2070
dc.description.abstract Teknolojik gelişmelerin etkileyici bir biçimde ilerlediği çağımızda Yeni Nesil Mobil teknolojiler hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir. Yeni Nesil Mobil teknolojileri ile yüksek hızla bilgi erişim maliyetlerinin düşmesi ve Kablosuz ağ teknolojisine sahip dizüstü bilgisayar, akıllı cep telefonu, tablet bilgisayarlar, Ipad gibi taşınabilir cihazların yaygınlaşması, her yerden bilgiye erişim imkânı sağlamıştır. Hayatımıza giren çevirmeli internet erişim ağlarından, geniş bant erişim ağına geçişin arkasından "her yerde, her ürünle, kesiti olmadan bağlantı" sloganı ortaya çıkmıştır. Bu sloganın getirisi olarak kullanıcıların mekândan bağımsız bir biçimde iletişim hizmeti alması için mobil geniş bant kavramı doğmuştur. Bu noktada talepleri karşılamak adına çok yeni teknoloji olan Mobilite karşımıza çıkmaktadır. Mobil teknolojiye giriş yapılmadan önceki teknolojilere genel bir bakış atılmasında fayda görülerek 1G‟den Mobilite’ye kadar olan sistemler incelenmiştir. Yeni nesil mobil teknolojilerin hayatımıza getirmiş olduğu kullanma ve yönetimsel kolaylıklarıyla birlikte teknolojik gelişmeleri ve etkileri ele alınmıştır. Mobil teknolojinin hayatımıza getirmiş olduğu kesintisiz bağlantı hizmetinin kolaylıkları, kullanışlılığı, avantajları, dezavantajları ve hangi bölgelerde kimlerin nasıl kullandığı hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca bu çalışmada dünyada mobil haberleşme sistemlerinin tarihsel gelişimi incelenmiş ve bu gelişim üzerinde başlıca kilometre taşı teknolojiler ve anahtar teknikler hakkında bilgi verilmektedir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Değişim tr_TR
dc.subject Yüksek kapasiteli bilgi tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Evaluation tr_TR
dc.subject High-capacity information tr_TR
dc.subject Technology tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.title A RESEARCH FOR THE NEW GENERATION OF MOBILE SOLUTIONS WITH TECHNOLOGY-MANAGEMENT AND EVOLUTION COMPONENT tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol New Generation of Mobil Solution technologies are become an New Generation of Mobil Solution technologies are become an necessary part of our life. The New Generation of Mobil Solution technologies with decreasing the costs of high-speed Information access as well as Wireless network Solution technology, laptop, Smartphone, tablet computers like the İpad, the spread of portable devices, has provided the opportunity to access information from nearly everywhere. As It provides access to any information without Considerable effort and time; it plays a major role in business, education and social life of individuals. After the transition from dial-up Internet access networks to broadband access networks, it's the motto "connect anytime, anywhere seamlessly" has arised. At this point the new technologies for Mobility meet the demands we have encountered. It was thought to touch on the previous technologies of Mobile technology before entering into it to be beneficial and the technologies from 1G to Mobility are explained in summary of the work. The new generation of mobile technology use has been brought to our lives and technological developments and their effects are discussed together with the administrative ease. Mobile technology is brought into our lives the seamless connection of the service facilities of its usefulness, advantages, disadvantages, and which areas of who provides information about how you use it. Also in this study, the historical development of mobile communications systems in the world and this is a major milestone on the technologies and the development of key information about the techniques. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 102 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account