IAU Open Access

OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE HALKLA İLİŞKİLER ve İTİBAR YÖNETİMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Karavar, Merve
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:55:18Z
dc.date.available 2019-05-23T06:55:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2069
dc.description.abstract Halkla ilişkiler ve itibar yönetimi bir kurumun en önemli faaliyetlerindendir. Teknolojinin gelişmesi ile rekabet ortamı giderek yaygınlaşmakta ve birçok kurum ortaya çıkmaktadır. Kurumların bu rekabet ortamında farklılıklarını ortaya koyabilmeleri, kendilerini geliştirmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri ve belirlemiş oldukları hedef kitlesini etkilemesi gerekmektedir. Kurumların amacı, hedef kitleyi etkilemek ve tercih edilmeyi sağlamaktır. Kurumlar, rekabet ortamında tercih edilebilirliğini sağlamak için ilk olarak ürün ve hizmetlerinin hedef kitle tarafından tercih edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bu noktada kurumlara değer yaratan bir halkla ilişkiler unsuru olarak itibar yönetimi ortaya çıkmaktadır. İtibar kurumların hedef kitle tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Kurumun itibarı ne kadar yüksek olursa kuruma duyulan güven de o kadar yüksek olur ve kurum rekabet ortamında farklılığını ortaya koyar. Çalışmamızda halkla ilişkiler, itibar yönetimi ve kurumsal itibar bileşenleri, otel işletmeciliği, otel işletmeciliğinde halkla ilişkiler ve otel işletmeciliğinde kurumsal itibar ile ilgili konularda ayrıntılı teorik bilgiler verilmiştir. İzmit bölgesinde yer alan 3, 4, 5 yıldızlı otellerde çalışanların, itibar yönetimini nasıl algıladığını, kurumsal itibar bileşenlerinden hangi unsurların ön plana çıktığını ortaya koymak için anket çalışması yapılmış ve sonuçlar, tablolar ve yorumlarla belirtilmiştir. Çalışmamız, otellerde çalışanların itibara yönelik bakış açısını ortaya koyma amacıyla hazırlanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject İtibar tr_TR
dc.subject İtibar Yönetimi tr_TR
dc.subject Kurumsal İtibar tr_TR
dc.subject Otel İşletmeciliği tr_TR
dc.subject Public relations tr_TR
dc.subject Reputation tr_TR
dc.subject Reputation management tr_TR
dc.subject İnstitutional reputation tr_TR
dc.subject Hotel management tr_TR
dc.title OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE HALKLA İLİŞKİLER ve İTİBAR YÖNETİMİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Public relations and reputation management are among the most important activities of an institution. With the advancement of technology, the competition environment has broadened gradually and many institutions have emerged. In this competition environment, the institutions need to put forth their distinctness, improve themselves, sustain their existence and influence the target market they have selected. The aim of the institutions is to influence the target market and achieve preferability. In order to achieve preferability in the competition environment, the institutions firstly need to ensure that their products and services are preferred by the target market. At this point, reputation management steps in as a value creating element of public relations. Reputation is concerned with how the institutions are perceived by the target market. The higher the reputation of the institution, the more trust people have for that institution and the institution puts forth its distinctness in the competition environment. In this study, detailed theoretical information has been provided about public relations, reputation management and institutional reputation components, hotel management, public relations in hotel management and reputation management in hotel management. A questionnaire study has been carried out to reveal how the personnel in 3, 4, 5 star hotels in İzmit region perceive reputation management and which institutional reputation components are foregrounded; and the results have been presented in tables with commentaries.This study aims to put forward the hotel personnel’s point of view about reputation. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 102 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account