IAU Open Access

TÜRKİYE’DE KADIN VE ERKEK GİRİŞİMCİLERİN BAŞARILARININ SOSYAL VE EKONOMİK BAKIMDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Vural, Ümmügülsüm
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:09:52Z
dc.date.available 2019-05-23T06:09:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2052
dc.description.abstract Girişimcilik ekonominin temel kavramlarından biri haline gelmiştir. Günümüz dünyasında girişimlerin değeri giderek ön plana çıkmaktadır. Bir işletmenin devamlılığı ekonomik başarısına bağlıdır. Klasik girişimciler olan erkekler ile önemi ve ekonomik değeri giderek artan kadın girişimcilerin başarı algısındaki benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Erkek ve kadın girişimcilerin karşılaştırılmasında sosyal çevre, demografik yapı ve sektörel seçimler önemli faktörler olarak kendini göstermektedir. Özellikle kadın girişimcilerin yaşadıkları bölge ve sektör seçimleri işletme başarısını etkileyen yapı taşlarıdır. Bu çalışmada KOSGEB verilerinden faydalanılarak kadın ve erkek girişimcilerin mevcut durumu, bölgesel oranları ve sektörel oranları değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Girişimci tr_TR
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject Kadın Girişimci tr_TR
dc.subject Girişimcilikte Başarı tr_TR
dc.subject Girişimcilikte Cinsiyet tr_TR
dc.subject Entrepreneurs tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Women Entrepreneurs tr_TR
dc.subject Success in Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Gender Entrepreneurship tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE KADIN VE ERKEK GİRİŞİMCİLERİN BAŞARILARININ SOSYAL VE EKONOMİK BAKIMDAN KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Entrepreneurship has become one of the fundamental concepts of economics. The value of enterprises in the world today is becoming increasingly come into prominence. Continuity of a company depends upon its success in economics. In this sense, revealing the similarities and differences between men’s, who are classical entrepreneurs, and women’s, whose importance and economic value is increasing, perception of success is quite important. The comparison of men and women entrepreneurs in the social environment, demographic structure, sectoral elections presents itself as an important factor. Especially sector and region choices by women entrepreneurs are the building blocks that affect the success of the company. In this study, the current situation of men and women entrepreneurs regional rates and sectoral rates were benefiting from KOSGEB data. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 127 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account