IAU Open Access

A TASK-BASED APPROACH FOR TEACHING ENGLISH VOCABULARY SKILL TO IRAQIAN EFL LEARNERS

Show simple item record

dc.contributor.author Hawez Rahman, Sakar
dc.date.accessioned 2019-05-22T13:38:00Z
dc.date.available 2019-05-22T13:38:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2036
dc.description.abstract Görev Tabanlı yaklaşım, ikinci / yabancı dil (L2) öğretim için yaklaşımların overabundance en ünlü ve güncel bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşımı destekleyen ilkeler kolayca L2 kullanın ikinci dil edinimi (SLA) ve yardımcı öğrencilerin çağdaş ilkeleri doğrultusunda olması sürdürülürse. Onun savunucuları ve uzmanlar öğrencilerin daha önce dil yapısına sahip olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden doğru iletişimde dil kullanmak amacıyla tamamlanmadan için görevleri dizileri onları dahil etmek daha aktiftir. yardımcı öğrencilerin azından amaçları roman dil bilgisini elde etmek. Bu çalışmada deneysel Kuzey Irak'ın 11. sınıf kelime performansı Kürtçe Görev tabanlı dil öğretimi (Göreve Dayalı Öğrenme) uygulanması etkisini incelemektedir. Araştırmacı Göreve Dayalı Öğrenme daha etkili ve öğretim kelime geleneksel yönteme göre öğrencilerin kelime performansı ilerleme olacağını varsaymaktadır; ve deney grubu eşleştirme eşdizimlilik içinde geride, ancak geleneksel grup çoğunlukla Göreve Dayalı Öğrenme grubuna göre bir kelime sınıfları tanıyarak etkilenecektir. poz hipotezleri ispatlamak için, araştırmacı ön test / post-test ve kontrol / deney grubu tasarımı kabul etti. Bu çalışmanın konular 50 idi, Arbeel, Irak Shahid Fakhir Mergasori lisesinde 11. sınıf. Her iki grup da tedavi öncesi ön test verildi ve ardından, öğrenciler kontrol ve deney grupları rastgele biri her 25 öğrenenler vardı seçildi. Her iki grup da altı sıralı ders sırasında aynı kelime konular öğretildi. gruplar arasında ayrım kontrol grubu herhangi bir görevi uygulamak için ön koşul değildir gibi deney grubu aynı anda Göreve Dayalı Öğrenme faaliyetlerinde yer olmasıydı. Tedavi süreleri sonrasında her iki grupta son test ile sağlandı. Sonra, sonuçlar istatistiksel bilim hizmetleri için paket (SPSS) ve (Microsoft Excel 2007) kullanarak, istatistiksel olarak araştırıldı. Bunlar birinci ve ikinci doğruladı ancak üçüncü hipotezi disconfirmed. anlamlı bir fark deney grubu öğrenciler lehine gruplar arasında keşfedildi. Gruplar arasında önemsiz bir fark deney grubunda öğrencilerin kısmında görüldü. bir sonucu olarak, çalışma ileri çalışmalar önermek ve sınıf gerçekleştirir içinde Göreve Dayalı Öğrenme teknikleri uygulamak için genel olarak İngilizce yabancı dil öğretmenleri için bazı önerilerde araştırmacının izin bulgularla biter ve müfredat tasarımcıları emirlerini ve Göreve Dayalı Öğrenme süreçlerini birleştirmek öğrencilerin kitap ve öğretmenlerin kılavuzu. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Görev tr_TR
dc.subject Dil Öğretimi tr_TR
dc.subject Kelime Öğrenme Kelime tr_TR
dc.subject Öğretim Kelime Görev Tabanlı tr_TR
dc.subject Task tr_TR
dc.subject Task-Based Language Teaching tr_TR
dc.subject Vocabulary tr_TR
dc.subject Teaching Vocabulary tr_TR
dc.subject Learning Vocabulary tr_TR
dc.title A TASK-BASED APPROACH FOR TEACHING ENGLISH VOCABULARY SKILL TO IRAQIAN EFL LEARNERS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Task-Based approach is the most renowned and current approach in the overabundance of approaches for second/foreign language (L2) teaching. The principles that support this instructional approach are sustained to be in line with contemporary principles of second language acquisition (SLA) and assisting learners use the L2 easily. Its advocates and specialists consider that learners previously have language structure, so it is more active to involve them for complete a sequences of tasks so as to utilize language in accurate communication. It purposes at assist learners to attain novel language information. The present study experientially scrutinizes the effect of applying Task-based language teaching (TBLT) on the Kurdish in the North of Iraq 11th graders vocabulary performance. The researcher hypothesizes that TBLT is more effective and will progress learners' vocabulary performance than the traditional method of teaching vocabulary; and the experimental group outperformed in pairing collocations, but the traditional group will mostly be affected by recognizing a word classes when compared to TBLT group. To prove the posed hypotheses, the researcher adopted pre-test/post-test and control/experimental group design. The topics of the current study were 50, 11th graders at Shahid Fakhir Mergasori high school in Arbeel, Iraq. Both groups were given the pre-test before the treatments, and then, the students were selected to control and experimental groups randomly, each of one had 25 learners. Both groups were taught the same vocabulary topics during six sequential lectures. The distinction between the groups was that the experimental group was involved in TBLT activities at the same time as the control group was not prerequisite to implement any tasks. After the treatment periods, both groups were provided with the post-test. Then, the results were investigated statistically, using statistical package for science services (SPSS) and (Microsoft Excel 2007). They confirmed the first and second but disconfirmed the third hypothesis. The significant difference was discovered amid the groups in favor of the experimental group learners. The negligible difference between the groups were seen on the part of the learners in the experimental group. As an outcome, the study ends up with findings that permit the researcher to suggest further studies and propose some recommendations for the English foreign language teachers in general to implement the TBLT techniques in their classroom performs, and syllabus designers combine precepts and processes of TBLT in the students' book and teachers' guide. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 96 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account