IAU Open Access

BİR ÇEVRE SORUNU OLARAK MUNZUR VADİSİ EKOSİSTEMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Söylemez, İbrahim
dc.date.accessioned 2019-05-22T11:00:40Z
dc.date.available 2019-05-22T11:00:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2014
dc.description.abstract Bir çevre sorunu olarak ele aldığımız, Munzur vadisi ekosistemine yapılacak müdahalelerin hem hukuk bilimine, yasalara, mevzuata uygun olması, hem de ‘’Kamu yararı’’, Kamu hizmeti dediğimiz daha öznel ölçütlerle bağdaşması gerekmektedir. Bu ekosistemdeki fauna ve flora’ya özen gösterilmesini gerekli görmek, bu iki değere yönelik Barajlar ve HES’le yapılacak‘’tecavüz’’ler gibi, siyanürle altın aranması ve işletilmesinin de doğaya, çevreye, insan sağlığına vereceği zararlar da sergilenmeli, meydana getireceği tahribatın boyutları hakkında merkezi ve yerel yönetimlerin alacağı Kararların ‘’yerindeliği’’ konusunda gerekli eleştiri ve uyarılar yapılmalıdır. -fauna, flora- sağlık ve sürdürülebilir yaşam ve kalkınma alanında, atılacak adımlar dikkatle atılmalıdır. Böylece iş işten geçmeden atılacak adımlar gibi, atılmasından sakınılacak adımlar da merkezi ve yerel yönetimler tarafından sağlıklı bir çevre için göz önünde bulundurulmuş olacaktır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Ekosistem tr_TR
dc.subject Munzur Milli Parkı tr_TR
dc.subject Yerel Yönetim tr_TR
dc.subject Altın tr_TR
dc.subject Siyanürle Altın Aranması tr_TR
dc.subject Hidroelektrik Santrali (HES) tr_TR
dc.subject Çevresel Etki Değerlendirme Raporu tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Ecosystem tr_TR
dc.subject Ecological System tr_TR
dc.subject Munzur Valley National Park tr_TR
dc.subject Local Administration tr_TR
dc.subject Gold tr_TR
dc.subject Searching for gold by cyanide tr_TR
dc.subject Hydroelectric power plant (HES) tr_TR
dc.subject Environmental Impact Assessment Report tr_TR
dc.title BİR ÇEVRE SORUNU OLARAK MUNZUR VADİSİ EKOSİSTEMİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The fact that acts on Munzur Valley Ecosystem, whick is taken as an environmental issue. That plans made Munzur Valey physical geography changed. These attemptions on Munzur Valley must be settle on public interest –that is important, but at the same time, given priority to subjective criterion more than commonwealth – as well as laws, statute and regulation. It is necessary be attentive to fauna and flora in this ecosystem. The effect of building Dams and Hydraulic Power Plans (HES); Searching for gold by cyanide and placer mining effects on Munzur Valley must be shown and reported. It should be thought possible destructions of all these acts on human healthy and environment. Decisions about reconstruction and sustainable environment are reviewed and judgements taken by central administration and local administration units have to be critique and these critiques and advices are not be ignored. All attemps are try to save Munzur’s future. If acts checked by local and central administration and assessment are taken in consideration, unwanting consequence can be controled on Munzur Valley Ecosystem. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 70 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account