IAU Open Access

EGZOTİK OPSİYONLAR: SEÇİM OPSİYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Show simple item record

dc.contributor.author Özarı, Çiğdem
dc.date.accessioned 2019-05-17T09:04:47Z
dc.date.available 2019-05-17T09:04:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1996
dc.description.abstract Türev ürünler hakkında bilgi düzeyini arttıran yatırımcılar sayesinde opsiyon piyasaları da gelişmiş, yatırımcıların istekleri doğrultusunda hizmet vermeye başlamıştır. Klasik opsiyonlar ya da standart opsiyonlar piyasa ürünlerinin yetersiz kaldığı istekler yeni nesil opsiyon türlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Yeni nesil opsiyon türü olarak adlandırılan egzotik opsiyonlar, kişisel yatırımcılara daha iyi hizmet verebilmek için özel koşullar eklenmiş standart olmayan ve genellikle tezgah üstü piyasalarda işlem gören opsiyonlardır. Egzotik opsiyonlar, kişisel yatırımcı ihtiyaçları için onları daha esnek ve uygun hale getiren bazı özel koşulları beraberinde getirmektedir. Türev finansal araçların ilgi çekici ve üzerinde durulması gereken çeşitlerinden bir tanesi ise "Egzotik Opsiyonlar"ın bir çeşidi olan "Seçim" opsiyonlarıdır. "Seçim Opsiyonlar" dahil bu tür finansal araçların asıl amacı, işletmelerin karşılaşacakları belirsizliklerden kaynaklı riskleri minimize etmek olsa da; spekülatif amaçlı olarak da bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır.Bu çalışmada, en çok kullanılan egzotik opsiyon türlerinden ve opsiyon stratejilerinden bahsedilmiş olup, seçim opsiyonları üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise BİST30 ve BİST100 verileri alınarak 45 gün, 90 gün ve 135 günlük seçim günleri verilerek analizleri yapılmıştır. Bunun için, son beş yıllık BİST30 ve BİST100 verileri kullanılarak endeksler oluşturulmuş ve oluşturulan bu endekslere göre bir uygulama düzeyi belirlenmiştir. Vade bitiminde gerçekleşen değerler belirlenen uygulama düzeyiyle karşılaştırılmış ve elde edilen bu verilerle bir sonuca varılmıştır. Opsiyonun fiyatlaması Black & Scholes Modeli ile yapılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Opsiyon tr_TR
dc.subject Egzotik Opsiyon tr_TR
dc.subject Yatırımcı tr_TR
dc.subject Yatırım Aracı tr_TR
dc.subject Finansal Enstrüman tr_TR
dc.subject Seçim Opsiyonu tr_TR
dc.subject Options tr_TR
dc.subject Exotic Options tr_TR
dc.subject Investor tr_TR
dc.subject Investment Tool tr_TR
dc.subject Financial Instruments tr_TR
dc.subject Chooser Options tr_TR
dc.title EGZOTİK OPSİYONLAR: SEÇİM OPSİYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Derivatives investors through increasing the level of information about products, markets an advanced option , they served at the request of investors. Classic option market demands products that are inadequate and contributed to the emergence of new types of generation options . Described as a new generation of option types exotic options , non-standard special conditions added to provide better services to individual investors and options are generally traded in the OTC market . Exotic options, individual investors need to bring along some special conditions that make them more flexible and convenient. Derivative financial instruments are interesting and need to focus on is one of the varieties are "Exotic Options " which is a kind of “chooser” options. “Chooser options” including the main purpose of such financial instruments and related risks faced by businesses to minimize the uncertainty , though they also used by individual and institutional investors as speculative. In this study, It is mentioned in one of the most widely used types of exotic options and option strategies focused on the chooser options. The section on data and application BİST30 BİST100 45days, 90 days and 135 days analyzes were performed by giving the chooser days. Therefore, the last five years BİST30 and BİST100 data on the indices created and these indices are based on an application level. Application level compared with the value at the end of term and It has come to a conclusion. The Black & Scholes option pricing model was made with . tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account